Kära Statsminister!

Vi på Internetworld är oroliga. Vi ser en växande klyfta i det svenska samhällsbygget. En klyfta mellan de svenskar som lever med och nära internet i alla dess inkarnationer och de folkvalda. Människor upplever att politikerna inte hänger med. Inte förstår hur internet påverkar vårt sociala liv, våra affärer och vårt politiska engagemang. Debaclen kring FRA-lagen och Ipred-direktivet har ytterligare förstärkt den upplevda klyftan.

Vi vet att det inte är så enkelt som att alla politiker är totala nätnoviser. Men även vi känner ibland att de styrande i stort saknar kunskap och känsla för vad internetrevolutionen egentligen gör med människor och samhälle. Och den där klyftan är ett problem. Oavsett hur stor den egentligen är. Att människor tappar förtroende för sina politiker är sällan bra för samhällsutvecklingen.

Vi tror inte att alla måste e-handla, bygga egna webbapplikationer, twittra eller ens finnas på Facebook. Men man måste förstå hur det fungerar, inte tekniskt, men socialt. Internet är en av de viktigaste infrastrukturerna för att bygga och hålla ihop ett modernt samhälle.

Därför erbjuder vi här en lista på tio personer som kan hjälpa till att verkligen förstå. Deras expertkunskaper och erfarenheter är verkligen inte alla förunnat. Några av dem rör sig redan hemtamt i maktens korridorer medan andra verkar långt från utskott och SOU:er. Se det som en karta över en ännu större kunskap om världen. Lär något av var och en av dessa människor och du kommer att vara ännu bättre rustad för att bygga ett vitalt, modernt Sverige, en del av Europa och världen. Ett land med bättre affärer, bättre demokrati och bättre kulturklimat.

Vänligen
Internetworlds redaktion