En outtröttlig pådrivare som aldrig tycks sluta slåss för nätets möjligheter och förändringskraft. Joakim Jardenberg har ett starkt engagemang för teknikutveckling, entreprenörskap, media, öppenhet och demokrati. En igångsättare som alltid ser möjligheter och bjuder in andra att hjälpa till att förverkliga dem. Han går själv i bräschen för transparensen och delar konsekvent med sig av sin järnkoll på allt nytt på nätet – så att andra slipper göra grovjobbet. Ett värdigt bollplank som ofta bidrar med tydligt formulerade analyser och rekommendationer.

Om Joakim: Såväl utvecklingschef på HD.se (Helsingborgs Dagblad), yrkesofficer och medbyggare till den första versionen av den svenska webbpionjären Aftonbladet.se står i hans cv. Idag vd på egna bolaget Mindpark, föreläsare, konsult och en av landets mest hårt arbetande bloggare. Tillsammans med tidningen Fokus startade han förra året projektet Makten och Öppenheten som syftar till att öka öppenheten hos politiker och myndigheter.

Läs mer: jardenberg.se, mindpark.se