En skarp tänkare som också agerar. Peter Krantz brinner för att med internet och ny teknik skapa en bättre offentlig sektor och politik. Har startat sajten Opengov.se som samlar öppna offentliga data för att underlätta för nya tjänster och tillämpningar. Visar att det går att komma långt på ren vilja och entusiasm omgiven även av den trögaste byråkrati. Kan förklara hur viktigt det är att öppna upp de data som skapats med offentliga medel.

Om Peter: Före detta it-konsult som på fritiden startat projekt som bland andra Opengov.se, Eutveckling.se och Standards-schmandards.com. Jobbar idag i E-delegationen.

Läs mer: peterkrantz.com, peterkrantz.se,
Standards-schmandards.com