En vass akademiker med djup förståelse för och erfarenhet av både affärs- och teknikvärlden. Nicklas Lundblads insikter om juridik, teknik, affärer och politik bör vara given tankeföda för varje ledare som vill skapa ett innovativt, entreprenörsdrivet och modernt samhälle. En person som kan tala om ämnen som integritet, upphovsrätt, innovation och e-handel med en tyngd och analytisk förmåga som få andra besitter i det här landet.

Om Nicklas: Har haft flera positioner vid Stockholms Handelskammare där han nu är vice vd. Mellan 2007 och 2009 var han European Policy Manager på Google med ansvar för Skandinavien och Baltikum. Sitter också i regeringens it-råd.

Läs mer: nicklaslundblad.se