- 50 procent av den kunskap en ingenjör har i dag kommer att vara obsolet om två och ett halvt år.  
Errol Denger är ansvarig för utvecklingen av IBMs e-handelsplattform och drog igång Webbdagarna på torsdagen med att prata om den snabba innovationstakten i dag - och vad den får för effekter.

- I den snabba utveckling som sker nu är det viktigt att behålla kundfokus. Innovation måste ha kunden i centrum. Bara för att något kan göras är det inte säkert att vi ska göra det, säger Errol Denger.

Nyckeln i Errol Dengers framtidsspaning är att mobilen och mobila tjänster kommer att ta en allt större plats.
- 2020 kommer mobilen att vara den viktigaste kanalen för att koppla upp oss mot nätet. Därför är det viktigt för företag i dag att titta på vad de ska göra i mobilen.

För detaljhandeln kommer det bli viktigt att jobba med presence zones – närvarozoner. Genom GPS kan man positionera sina kunder, veta när de är i närheten av en butik och skicka riktad reklam. 
Errol Denger spår att riktad mobilreklam baserad på positionering kommer att börja användas redan nästa år. Om fyra-fem år är det mainstream.

En annan viktig del av hur mobilen kommer att bli en integrerad del av framtidens shoppingupplevelse är teknik som gör det möjligt att använda mobilen som en handkontroll, i likhet med dagens Wii-kontroller. Denna teknik kommer att göra det möjligt att utveckla en rad intressanta tjänster i butikerna och förändra kundupplevelsen.
- Sättet vi shoppar på kommer att förändras för alltid, säger Errol Denger.

För att fullt ut dra nytta av mobilen kommer företag att behöva jobba med personalisering – och denna personalisering ska vara konsekvent och synkad över alla kanaler.
- När du går in i en butik kommer säljaren att ha hela din köphistorik, och veta vad du har för produkter hemma. Och när du går in på deras hemsida behöver du aldrig mer se irrelevanta erbjudanden!

Eftersom alla kanaler ska synkas kommer det heller inte att finnas några specifika mobilstrategier eller webbstrategier.
- Det kommer att vara samma sak. Jag tror på en webbaserad plattform som funkar i alla kanaler, säger Errol Denger.