Sveriges bästa webbhotell 2010 måste såklart ha en driftsäkerhet som är acceptabel. Så är det bara. För varje minut som din sajt ligger nere riskerar du att förlora kunder. Allt över 99,9 procents upptid betraktar vi som godkänt i årets test, och då är vi ändå generösa. En upptid på 99,9 procent innebär att din sajt, på grund av ditt webbhotell, ligger nere 44 minuter på en månad, eller nästan 9 timmar på ett år. Har du egentligen råd med det?

Tyvärr är det bara åtta av våra 15 webbhotell som fixar 99,9-procentsspärren: Internetbolaget (100 %), Space 2U (99,99 %), Cliche (99,97 %), Internet.se (99,95 %), Binero (99,92 %), City Network (99,92 %), FS Data (99,91 %) och Ballou (99,90 %).

Således är det sju webbhotell som inte får godkänt i driftsäkerhetsronden: Levonline (99,89 %), Crystone (99,86 %), One.com (99,82 %), Loopia (99,77 %), Surftown (99,75 %), Web 10 (99,73 %) och Active 24 (99,67 %).

Uppgiften om Internetbolagets 100-procentiga upptid bör tas med en nypa salt. Medan vi hos konkurrenterna mätt upptiden på ett flertal servrar: allt från fem hos Internet.se till 127 hos One.com, så har vi hos Internetbolaget bara hittat en enda server att mäta på. Flera av de andra webbhotellen lyckas också hålla 100 procents upptid på några av sina servrar, så det går alltså inte att utesluta att slumpen spelat en avgörande roll i just Internetbolagets fall.

Det är företaget Pingdom som har hjälpt oss att mäta webbhotellens driftsäkerhet. Mätningarna pågick i tio veckors tid, från den 11 december 2009 till 18 februari 2010. Det är mer än dubbelt så lång mättid som vid förra årets test, men en ännu längre mätperiod hade förstås möjliggjort än mer relevanta slutsatser.

Vi noterar till exempel att FS Data vid förra årets test hade ”otur” och drabbades av ett större haveri mitt under mätningarnas gång. Och att just FS Data i årets test hade ”tur” när en så kallad ddos-attack drabbade många av deras kunder torsdagen den 25 februari – veckan efter det att våra mätningar avslutats. Så kan det vara, men hur vi än vänder och vrider på det så är mätperioden densamma för alla 15 testade webbhotell. Är man inte bäst när det gäller så är man inte.