Om du känner att du är missnöjd med ditt webbhotell ska du inte vara rädd för att byta tjänsteleverantör. Trots att det kan kännas lite drygt är det nämligen inte allt för komplicerat.

Steg ett handlar om att ta kontakt med det nuvarande webbhotellet och fråga efter en auktoriseringskod som är nödvändig att ha för att flytta själva domännamnet. Den kallas också för EPP-kod (Extensible Provisioning Protocol). Endast ett av hotellen krånglade när vi frågade efter denna. I vissa fall skickades den via mejl medan vi i andra fall var tvungna att hämta den via kontrollpanelen. Båda varianterna fungerar bra.

Web 10 var precis som alla andra snabba med att lämna ut instruktioner för hur vi skulle få tag på auktoriseringskoden, men processen i sig känns onödigt komplicerad. Först hänvisade den danska supporten till en kryptisk sida med text på engelska där vi initierade det hela. Därefter mottog vi ett mejl där det stod att vi också måste bekräfta domänflytten. Detta gjorde vi på en ny sida med text på svenska, danska och engelska i en oändlig röra. Därför får också Web 10 en tumme ner för detta moment, om än en liten sådan.

Ytterligare ett webbhotell som trasslade lite extra var Internetbolaget. De tog nästan ett dygn på sig för att svara på vårt mejl där vi frågade efter auktoriseringskoden och bad om att få avsluta vårt konto, och det visade sig då att de inte ville skicka någon kod förrän de hade fått betalt för en viss faktura. Inget annat webbhotell konstrade på samma sätt. Om nu Internetbolaget ville ha betalt för sina omkostnader kunde de faktiskt ha fakturerat för detta i efterhand.

Steg två när man byter webbhotell består av att använda ett ftp-program för att tanka över alla filer från det gamla till det nya hotellet. Det kan förvisso ta lite tid men det är definitivt inte svårt. Något som kan krångla till det hela är om du har en databas som också ska flyttas med. Den måste då överföras med någon form av specialanpassat verktyg och information om hur det fungerar går att få från respektive webbhotell.

Sist men inte minst är det också viktigt att komma ihåg att säga upp det gamla webbhotellet såvida du inte har ett behov av att behålla det som reserv.