Astra Zeneca har 65 000 anställda globalt, av dem finns 10 000 i Sverige. Yrkesgrupperna spretar och består av allt från forskare till produktionspersonal. Däri ligger också utmaningen, att ha ett intranät för alla som bidrar till att öka kunskapen om företaget. Det kräver mycket av den interna kommunikationen.

Ann-Christine Berg är ansvarig för att hantera den utmaningen. Hon sitter med i den globala ledningsgruppen för internkommunikation samtidigt som hon basar över den svenska avdelningen.

– Det gäller att tillsammans med mina medarbetare lyfta fram information på ett sätt som är relevant och intressant för den här breda gruppen i Sverige. Att det skapar en vi-känsla och att alla förstår vad det står, säger Ann-Christine.

– Tekniken är också en utmaning för att informationen ska presenteras på ett sätt som passar alla.

Tillsammans med Ann-Christine Berg jobbar fem personer bland annat med att uppdatera Astra Zenecas svenska del av intranätet och se till att de svenska nyheterna får en plats globalt. För att skapa intresse för intranätet finns digitala skärmar utsatta med nyheter och information runtom på företagets kontor i Mölndal, Lund och Södertälje. Där finns också lokala intranätsredaktörer för olika yrkesgrupper.

– Det gäller att hitta balansen i att kritiskt nyhetsgranska sin egen information så att den blir på en lagom nivå, men samtidigt är lite ”catchy”.

Under vinjetten ”Astra Zeneca i debatten” på intranätet speglas hur företaget förekommer i medierna och här finns utrymme att förklara saker för de anställda.

För att utveckla innehållet på intranätet planerar Ann-Christine Bergs team att kvalitativt mäta hur det används. Intranätet består idag främst av information om till exempel forskning, stöd för hur man jobbar med olika saker som telefonkonferenser samt tjänster som bokning av resor eller konferenslokaler. Men ännu arbetar man inte så mycket med tvåvägskommunikation i intranätet.

Det finns dock möjlighet att starta eller gå med i en av de interna fritidsföreningarna på företaget, som handlar om allt från fotboll till konst. Och de anställda testar just nu Yammer, en mikroblogg för kommunikation i stängda grupper.

– Man vill skapa policys och riktlinjer och kolla att tekniken funkar innan man slår på stora trumman och använder Yammer i hela företaget.

Fakta


Är:
Ansvarig för internkommunikation och företagsinformation på Astra Zeneca. På Astra Zeneca sedan 2003.
Bakgrund: Var tidigare pressansvarig på Astra Zeneca. Innan dess ansvarig för kommunikation och påverkansarbete för handikappades rättigheter på Handikappförbundens samarbetsorgan och barns rättigheter på BRIS.
Bästa yrkesrelaterade erfarenhet: Jag hade förmånen att få göra en landsomfattande informationskampanj om sjukdomen Kol, tillsammans med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och med en av Sveriges häftigaste fotografer – Elisabeth Olsson Wallin.
3 måsten i ett intranät: Lätt att hitta information, lätt att förstå den och lätt att använda tjänster.