När Skyforge lyckas övertyga de svenska bankerna om att ta in ett externt budgetsystem är lyckan gjord. Att ha fått uppmärksamhet och möten med storbankerna, är bara det en bedrift. Men Skyforge-grundarna blickar också utanför Sveriges gränser och har krokar ute i Europa.

Deras ekonomiplanerare ska göra det roligt och lättillgängligt för bankkunden att hålla koll på den egna ekonomin i form av utgifter och intäkter som registreras automatiskt och som presenteras lättillgängligt för kunden. Och vem tycker om tråkiga excelfiler med den där budgeten man borde göra, men inte orkar uppdatera? Verktyget ger också bankerna möjlighet att identifiera nya kundsegment. Win-win för båda parter. Så kom igen Skyforge, landa det första kontraktet!

Skyforge
Ett webbaserat budgetverktyg som kan integeras i bankernas egna system.

Grundare: Alex Esser, Niklas Silfverström och Jacob Hansson
Startades: våren 2008, aktiebolag i januari 2009
Anställda: 3 samt en praktikant och en ex-jobbare från Lunds universitet
Ort: Malmö
Omsättning: ingen
Ägare: Alex Esser, Niklas Silfverström och Jacob Hansson samt Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse

www.skyforge.se

Fakta

Internetworld har kontaktat och samlat in tips från företagsinkubatorer, riskkapitalister och entreprenörsnätverk i hela landet. Läsarna har också bidragit med mängder av tips via vår webbplats. Vi har researchat och intervjuat för att slutligen välja de 25 entreprenörer vi tror mest på under 2010.

Vi bedömer:

  • drivkraft och visioner
  • affärsidé
  • risk
  • affärsmodell
  • potential för framgång under 2010