2000-talets jättecommunityn har tappat kraftigt i besökare och intäkter de senaste åren. Ungdomssajten Playahead las ner i januari i år. Och nu är det Lunarstorms tur – sajten fimpas i sommar.
Men ägarbolaget Wyatt Media tror på en framtid för Lunarstorm i ny tappning. För ett år sedan tog en av grundarna, Andreas Ödman, över ansvaret för Lunarstorm och han har nu utvecklat en helt ny sajt, LS8, som lanseras idag efter en tid i sluten beta.

Finns det plats för fler communities på marknaden?
- Det är svårt att säga, det blir en intressant utmaning. Men vi tror att det finns utrymme för en sajt som gör något andra inte plockar upp: att skapa nya relationer. Det finns alltid en tröskel för människor att ta kontakt med varandra, speciellt bland ungdomar som är lite osäkra. Vi vill underlätta det, minska trösklarna till kontakt, säger Andreas Ödman.

Visionen för LS8 är att den förutom att skapa nya relationer också ska hjälpa ungdomar att upptäcka sig själva.
- Det var det som Lunarstorm var bra på för tio år sedan, innan det blev en stor och mer generell sajt.

Hur ser du på konkurrensen?
- Jag ser oss som ett komplement, det finns ingen som gör exakt det som vi gör. Vi drivs av samma sak som för tio år sedan – att man ska kunna träffa nya människor på helt andra geografiska platser.

Var träffar ungdomar nya människor idag?

- Det vet jag inte. Det är möjligt att det här har kommit bort lite på nätet. Och det är något vi vill börja odla igen.

Vad gick fel med Lunarstorm?
- Det handlar om varumärkesproblem. Man måste lägga mycket resurser för att hålla ett varumärke levande. Och vi blev en väldigt stor organisation som inte var så flexibel som man behöver vara för att kunna positionera om sig. Dessutom hade man inte kunnat starta nytt direkt, det fanns för mycket negativt kring varumärket. Nu har det gått några år och varumärket har fallit lite i glömska.

LS8 riktar sig i första hand till ungdomar i gymnasieåldern och målet är att nå 200 000 unika besökare i veckan till årsskiftet.
- Jag kan inte förvänta mig att vi når upp till Lunarstorms gamla siffror igen. Men att vi kan göra nytta för ungdomar, det tror jag.

Hur ser affärsmodellen ut?
- Vi försöker göra det som vi varit bra på tidigare, kreativa kampanjer som är integrerade med sajten.

Har ni några kunder på väg in?
- Nej, vi har fokuserat på att få en så färdig sajt som möjligt. Nu ska vi jobba med att anpassa den för kommersiella budskap.