En anpassad rapport i Google Analytics består av en matris med statistiska nyckeltal som kolumner och ”aspekter” som rader. Möjligheterna är nästan obegränsade när det gäller att kombinera dessa två axlar till olika rapporter.

Det finns 171 statistiska nyckeltal att välja bland, uppdelade på områdena Webbplatsanvändning, Innehåll, Mål, E-handel och Annonsering. Dessa kombineras med någon eller några av de 66 aspekterna, inom områdena Besökare, Trafikkällor, Innehåll, E-handel och System.

Möjligheten att skapa rapporter begränsas bara av vilken information du förser Google Analytics med. Det handlar bland annat om att tydligt definiera webbplatsens mål, skicka information om genomförda köp och märka dina länkar med kampanjkoder.

– Du har trafik som har bra värden, och du har trafik som har dåliga värden. Vi använder anpassade rapporter för att filtrera ut trafik som har bra konverteringsfrekvens, säger webbanalyskonsulten Gustav Bergman.

Orsakerna till att vissa besökare presterar bättre än andra kan variera.

– Du kanske kommer fram till att du har mycket bättre värden i en viss del av landet, eller under vissa tider på dagen. Vi kollar också olika kampanjer på det här sättet. Köper folk på första besöket i den här kampanjen, eller på andra eller tredje? När vi tycker att trafiken från en viss kampanj är för dyr använder vi anpassade rapporter för att filtrera ut vilken trafik som har bäst konvertering, säger Gustav Bergman.

Det kan också vara stora skillnader mellan olika branscher eller företag, och därför måste varje företag själv testa sig fram till vilka rapporterjust de behöver.
– I de vanliga rapporterna kan du inte se statistik för olika tider på dagen och olika veckodagar. I vissa branscher köper folk mycket på lördagar, i andra branscher är det bättre på måndagar och tisdagar. Om vi ser att de köper mycket på lunchen, då minskar vi trafiken utanför lunchen.

Det är viktigt att spåra besökarna ända till ett avslut, annars kan man lätt dra felaktiga slutsatser om vilka annonser eller landningssidor som presterar bäst. Med rätt dataunderlag kan en anpassad rapport hjälpa till att snabbt och precist följa upp förändringar.

– När man byter annonser kanske det ger en snabb ökning av trafiken – men det är inte säkert att annonsen drar in folk som köper. Då vill man snabbt ha koll på om köpen ökar i just det segmentet, säger Gustav Bergman.

För att rapporterna ska ge någon effekt krävs förstås att man har en arbetsrutin för att följa upp dem, dra slutsatser och göra förändringar baserat på rapporterna.

Arbetssättet på Historiska Media går till så att Gustav Bergman testar och utvecklar nya metoder, och när han fått fram ett någorlunda fungerande system tar medarbetarna på Historiska Media över. De systematiserar, trimmar och gör rutiner för uppföljningen.

– Mina medarbetare på marknadsavdelningen går in i Analytics och tar fram nyckelinformation, som vi tittar på varje fredag. Vi ska titta på fem tidningar, och då gäller det att man aggregerar informationen på ett bra sätt, säger Erik Osvalds.

De anpassade rapporterna visar inte bara hur det gått, utan kan även ge en fingervisning om orsaken.
– Eftersom vi har rapporterna kan vi säga ”Varför går det inte så bra nu?” eller ”Wow, vad bra det har gått! Vad gjorde att vi lyckades den här gången?”, säger Erik Osvalds.

– Sedan får medarbetarna gå tillbaka och fråga Analytics i detalj. Men när vi sitter 3-4 personer och går igenom så måste det vara på den här nivån, för att vi ska se vad som är viktigt att prata om den här gången.

Fakta

Används för att snabbt visa uppföljningar som du behöver göra regelbundet.

  • Statistiska nyckeltal kan läggas till som kolumner.
  • En aspekt (till exempel ”stad”, ”tid på dagen”, ”partner” eller ”produkt”) kan väljas för rapportens rader.
  • Delaspekter kan läggas till, för att göra raderna klickbara och visa kombinationer av flera aspekter.