Det finns elva färdiga standardsegment i Avancerade segment, såsom Återvändande besökare, Hänvisningstrafik och Betald söktrafik. Man kan välja att visa dessa segment som egna kurvor i alla färdiga och anpassade rapporter i Google Analytics. Det går att jämföra flera segment med varandra, eller med besökarna i allmänhet.

Men standardsegmenten har sina begränsningar. För att verkligen få ett anpassat beslutsunderlag för just ditt företags förutsättningar kan du skapa egna segment. Det är något som Lars Johansson, konsult inom webbanalys på Mark Red, förordar.

– Är det en enda funktion man absolut måste använda i Google Analytics så är det Avancerade segment. Annars tittar man bara på helheten istället för de olika delarna – då är det svårt att veta var problemet finns. Du kanske har en grupp som presterar bra och en annan som presterar dåligt – men om du bara tittar på helheten ser det ut som att alla presterar halvbra.

Analysen visar då bara att det finns ett problem, inte vad det beror på. När man använder avancerade segment så kan man isolera det specifika problemet. Om man testar en förändring och bara ser till helheten så kan det lika gärna bli en försämring.

Ett bra segment är till exempel besökare från sociala medier.
– Det är sällan intressant att bara veta hur många besök man har från sociala medier, utan man vill snarare titta på hur de har betett sig, säger Lars Johansson.

– Har de varit mer benägna att stanna kvar, köpa något, ladda ner material och så vidare? Ibland vill man kunna jämföra olika segment – ska vi satsa mer på sociala nätverk eller på Google?

Ett annat företag som jobbar mycket med avancerade segment är Bygghemma.se.

– Segmentering använder vi väldigt ofta, säger Bygghemmas CTO Johan Uddh. Hur många besökare kommer från sociala medier och olika bloggar? De som använder vår sökmotor – stannar de längre eller lämnar de oss? Hur många har besökt kontaktsidan och sedan lämnat sajten? Hur många läser köpvillkoren och lämnar sedan?

Ett viktigt segment för Bygghemma.se kallas ”Engagerade besökare”.
– Där ingår alla besökare som har mer än det genomsnittliga antalet sidvisningar per besök. Då kan man titta på vad de har för konverteringsgrad. Vi brukar även ringa upp dem och fråga om de hade problem att hitta det de sökte efter, eller om de bara gillade sidan. De engagerade besökarna kan man också rådfråga innan större uppdateringar av sajten, säger Johan Uddh.

Ett annat viktigt segment kallar de ”Varumärkesrelaterade besök”. Där ingår all direkttrafik och alla som har kommit via sökord som inkluderar varumärket.
– Då kan jag se trender, särskilt efter tv-reklam, att vi har nått ut med varumärket Bygghemma.se, säger Johan Uddh.

Bygghemma.se brukar också testa olika utformningar genom A/B-tester. Genom att ”märka” besökarna med en variabel som visar vilken version av webbplatsen som visas för dem, kan de jämföra de två grupperna i alla vanliga rapporter i Analytics.

För att utveckla analysarbetet tar Bygghemma.se hjälp av Otto Ringborg på konsultbolaget Klikki. Han menar att ett viktigt skäl till att segmentera besökarna är att olika segment beter sig på olika sätt, och att det är helt naturligt.

– Besökare från sökmotorer ska komma direkt till den sida de är intresserade av, inte klicka runt på många sidor för att hitta det de söker. När det däremot gäller direkttrafik så är det viktigt att behålla besökarna länge och ha många sidvisningar.

Dessa två segment har alltså olika utgångspunkter, och det som är positivt i det ena segmentet är negativt i det andra.
– Det gäller att följa varje segment för sig, annars är det lätt att dra fel slutsatser, vilket kan resultera i att man vidtar fel åtgärder på sin sajt, säger Otto Ringborg.

Fakta

  • Används för att segmentera besökarna, och få ­statistik för de olika segmenten.
  • Ett segment kan jämföras med andra segment ­eller besökare i allmänhet.
  • Ett segment definieras genom en eller flera ”aspekter” (villkor)
  • Segmenten kan visas som kurvor i alla anpassade rapporter eller standardrapporter.