Stefan Hyttfors om…
… Twitter.

»Förmodligen kommer några att sluta med Twitter redan i år och känna att det inte gav vad man väntat. Efter en hajp kommer en dipp och då härskar missförstånd. Men Twitter kommer att fortsätta vara framgångsrikt, fast man kanske får en annan syn på det. Hittills har det varit mycket fokus på followers, men jag tror att followersjakten kommer att lägga sig.

… Facebook.
»Vi kommer att fortsätta se en fantastisk tillväxt för Facebook. Det blir som telefonkatalogen – det är lite konstigt om någon inte finns med där.

… att mäta effekten av sociala medier.

»Valutan i mediebranschen idag är räckvidd. Men den mätmetoden kommer att sluta vara aktuell. Bara för att en miljon människor ser min rubrik betyder det inte att de kommer ändra sitt beteende. Jag tror att nästa valuta blir resultat.

… tonalitet.
»Tonalitet handlar inte om sociala medier, det handlar om företagskultur. Det är genom tonalitet man skapar en bild av sig själv. Det viktiga är att bygga in tonaliteten i sin företagskultur, eftersom vem som helst i företaget kan bli en representant. Det går inte att kontrollera all kommunikation från de anställda. Därför måste alla anställda stå för organisationens värderingar och kommunicera dem.

2 saker en ledare behöver förstå enligt Stefan Hyttfors

  1. Kommunikation handlar om att bygga relationer. Och kommunikationen sker överallt i företaget.
  2. Vi kan inte längre styra från toppen. Organisationer måste ta hjälp av anställda som agerar språkrör och ambassadörer. Man behöver även använda crowdsourcing för att låta anställda och kunder vara delaktiga.

Glappet är den största utmaningen
Det största problemet med sociala medier idag är glappet mellan de som förstår sociala medier och använder dem för sin affärsutveckling, och de som inte förstår utan betraktar dem som en ny mediekanal.

– Det är inte en ny kanal, det är ett nytt sätt att konsumera media. Vi måste lära oss mycket mer om vad som påverkar synen på vårt företag på internet. Det finns en uppsjö av faktorer, och de flesta företag behärskar bara en promille av vad de skulle kunna. Klyftan växer hela tiden mellan dem som är längst fram och dem som kanske inte ens reflekterat över att detta påverkar vårt företag, säger Stefan Hyttfors.