Panelen med reklambyråerna inleddes med frågan om vad marknadschefen roll är idag jämfört med för fem år sedan?

– Det är stor skillnad, avdelningen har fått ett mycket större spektra. Twitter och Facebook hamnar ofta på marknadsavdelningens roll, men det är helt andra typer av människor som behövs för att jobba med sociala medier, Andreas Kjellgren, säger creative director på Valentin & Byhr.

– Framförallt så tror jag att det krävs ett mycket större mod idag. Nu är det sociala medier som gäller och det kräver en helt annan öppenhet som du måste relatera till i din kommunikation, säger Eva Råberg, digital producent på Forsman & och Bodenfors.

– Marknadsföring måste upp på ledningsnivå och ut på hela företaget. Alla, inte bara marknadsavdelningen, måste tänka marknadsföring, säger Jonas Skoglund, ansvarig för webbavdelningen på Dragster.

– Vi kommunicerar oftare med kommunikationschefer idag än med marknadschefer, säger Andreas Kjellgren.
– Det är fortfarande många som behöver tid på sig att tänka om, säger han.

Men panelen tror att marknadschefen måste finnas kvar däremot måste rollen förändras.

Panelen fortsätter att prata kring frågan om betydelsen av teknik och är överens om att tekniken är underordnad. Kanalerna finns där färdiga att använda, för byråerna handlar det snarare om formen för kommunikationen och strategi.
– Nu har fler företag it-personer som sitter på marknad och det blir lättare att nå fram och ha dialog, säger Andreas Kjellgren.

– Problemet idag för många företag är: hur ska man resurssätta detta? Hur ska vi mäkta med?, säger Erik Ekholm, som jobbar med strategier för företag på Skapa.

Har ni också behov att tänka nytt i vilken kompetens ni har, undrar moderatorn Magnus Höij?

– Det handlar hela tiden om att idéer och det kreativa utvecklas, men sen handlar det också om att förstå tekniken och det går snabbt. Vi jobbar hela tiden med att känna oss uppdaterade, säger Eva Råberg och menar att de tar in personer som kan tekniken bättre än dem.
– Tekniken är inte målet, det är medlet, säger hon.

– Jag tror att många reklambyråer måste bort från kampanjtänket och istället titta på lång sikt, säger Erik Ekholm. Man ska hålla kommunikationen igång hela tiden.

– Jag tror att byråernas roll kommer att förändras i framtiden och istället jobba med innovation och produktutveckling, säger Henrik Segergren som har ett delat vd-skap på Stendahls.

– Alla vill vara med och dela på reklamkakan idag - reklambyråer, webbyråer, mediebyråer och PR-byråer. Sen ska det bli intressant att se vem som kommer att vinna, säger Jonas Skoglund.

– Webbyrån håller på att dö, vi säger att vi är en strategisk partner i kommunikation, säger Erik Ekholm från Skapa.

När det gäller Göteborgs roll i byråvärlden:

– Göteborg är känt för sina kreatörer, säger Andreas Kjellgren.

– Vi etablerar långa förtroendefulla relationer, vi upplever det som annorlunda i Stockholm - pang in i ett nytt projekt och sen ut igen. Här skapar vi en kreativ grund som gör att man vågar göra saker tillsammans, säger Erik Ekholm.