Youtube är en av världens viktigaste sökmotorer – det är den näst största efter Google. Sajten är också en viktig del av sociala medier och en värdefull nyckel för att driva rankning i Google.

Ändå är den svenska Youtube-närvaron förhållandevis låg. Erik Ekholm, vd och digital strateg på webbyrån Skapa i Göteborg, anser att framför allt svenska exportföretag underutnyttjar Youtube – de skulle kunna göra mycket, mycket mer.

– Här i Sverige säljer vi ofta på produktmeriter, och har inte alltid satsat så mycket på marknadsföring. Youtube kan föra fram värden som är svåra att få fram på andra sätt.

Ett skäl till att jobba med Youtube är att det är en bra kanal för att få ut material som man har svårt att sprida på andra sätt. Youtube har satsat stora resurser på att utveckla en utmärkt plattform, och den är kostnadsfri att använda. Alla organisationer kan skapa en egen kanal och lägga upp sitt material. Man behöver inte lägga tid på formen utan kan fokusera på innehållet.

En annan anledning till att jobba med You­tube är dess betydelse som sökmotor. Den är näst störst i världen och inget tyder på att dess popularitet minskar. Snarare blir rörlig bild allt viktigare på nätet och många söker i dag direkt på Youtube efter lösningar på problem.

Ett tredje skäl är att marknadsföring på Youtube ger avkastning även i rankningen på Google. Google äger Youtube och viktar innehållet på videosajten tungt.
– Youtube är ett bra sätt att skapa rankning inom branschområden där du vill ta en position, säger Erik Ekholm.

Är du övertygad? Då är nästa steg att välja vilja filmer som ska ut. Det finns två huvud-kategorier som är aktuella: egenproducerade filmer och kundfilmer.

När det gäller det egna materialet bör man börja med att inventera och utvärdera de filmer som redan finns i organisationen. Vilka går att lägga ut på Youtube? Det är viktigt att de filmer som läggs ut är filmer man vill sprida, eftersom andra webbplatsägare fritt kan bädda in material från Youtube på sina sajter.

Exempel på material som kan passa på Youtube är kundsupportfilmer som visar hur man använder företagets produkt, eller hur man löser ett problem med hjälp av produkten. När dessa filmer ligger på Youtube blir de sökbara och kan driva försäljning.

Den andra kategorin, kundfilmer, kan vara filmer som redan finns på Youtube men som företaget i dag inte drar nytta av. Det kan röra sig om kunder i USA som lagt ut filmer om företagets produkter. Dessa kan man lägga till i en särskild spellista med kundvittnesmål i företagets egen Youtube-kanal.

Men om man inte har några filmer att använda – är det då värt att producera nytt material enkom för Youtube?
Det beror på vilken typ av företag man driver, svarar Erik Ekholm. Ett stort konsumentföretag vill förmodligen synas på Youtube med specialgjorda reklamfilmer.

Andra företag vill kanske jobba med kundvittnesfilmer och bör antingen producera eller uppmuntra sådana. Och det behöver inte vara kostsamt att finnas på Youtube. Ett exempel på enkla filmer man kan producera själv är intervjuer där experter från verksamheten i två, tre minuter får tala om ett ämne de kan.

– Expertfilmer kan vara bra om man vill bygga bilden av att man är ledande i branschen. I dem kan man låta specialister träda fram, personer som normalt inte syns så mycket. Det bygger en trovärdighet – man är den som kan bäst, säger Erik Ekholm.

Fakta

Når: 18 procent av jordens befolkning
Ägare: Google
Visningar: 2 miljarder filmer visas varje dag
Uppladdningar: 24 videotimmar laddas upp varje minut
Svenskar som ser video online varje dag: 19 procent
(Källor: Rapporten Internet 15 år, Youtube.com.)