Martin Berg är tekniknörd. Hans lägenhet såg tills alldeles nyligen ut som en kyrkogård för Apple-produkter. Och han drev en egen bbs för ”sjukt länge sedan”.

Men han är också sociolog. Och tekniken, framförallt internet, har präglat hans akademiska karriär. Hans avhandling handlade om hur transpersoner bygger sin identitet på hbt-forumet QX/Qruiser.
Och han skriver i den kommande boken “Handbok för kvalitativa metoder” om begreppet netnografi, en slags uppdaterad modern variant av etnografi som beskriver hur man kan studera det sociala
livet på internet.

Just nu jobbar han på en webbyrå. Tack vare ett forskarstipendium från Riksbankens Jubileumsfond kommer Martin Berg att bedriva sin forskning hos Good Old i Malmö.

I ett försök att få de så ofta vitt skilda världarna akademi och näringsliv att mötas ska Martin Berg under tre år sitta tillsammans med webbstrateger och utvecklare och bland annat försöka svara på frågor som ”Varför engagerar sig människor i sociala medier?” och ”Hur kan man öka deras vilja att betala för sig?”

Istället för att bygga sin studie på annan akademisk forskning har Martin Berg valt att närstudera de texter som beskriver förändringarna som sociala medierna skapar och som läses av folk i branschen. Böcker, artiklar och blogginlägg av författare som till exempel Clay Shirky, Chris Andersson eller Jeff Jarvis. Dessa ligger i sin tur till grund för en mer traditionell akademisk granskning.

– Eftersom det är de texterna som folk läser och som bygger drömmarna om internet så är det intressant att ta reda på vad de egentligen säger. Och hur hänger det samman med
nätets utveckling?

– Dessa texter har ofta en slagsida mot populärpsykologi, ekonomi och naturvetenskap och därför är det viktigt att titta på dem ur en sociologisk synvinkel, säger Martin Berg.

För de sociala medierna förändrar ju inte bara individen, utan även samhället och det finns strukturella faktorer som är intressanta att titta på, menar sociologen Martin Berg.
– Det beskrivs ofta hur en viss teknik eller tjänst förändrar världen, men är det verkligen så? Att dela information med varandra gjorde vi ju innan Facebook också.

Han saknar motberättelserna. De som inte bara är positiva till utvecklingen och utpekar tekniken som frälsare. Berättelserna om sociala medier tycks handla mest om att allt blir bättre, att alla blir lyckligare och att alla kan bli rika om vi gör mer tillsammans.

– Men är det verkligen bara bra? Det finns ju många exempel historiskt där det inte varit bra att många människor gjort saker tillsammans, säger Martin Berg.

Det är viktigt att använda ett teoretisk tänkande kring dessa frågor. Och det är konstigt att det inte är fler sociologer som intresserar sig för nätet, tycker han.
– Är man sociolog så studerar man hur folk interagerar socialt och då måste man intressera sig för internet, säger Martin Berg.

Fakta

Sociolog som forskar kring sociala medier. Just nu på webbyrån Good Old i Malmö. Arbetar annars som universitetslektor på Högskolan i Halmstad.

Läs mer om Martin Berg på:
www.martinberg.se