På Facebook kunde såväl lärare som elever och föreläsare kommunicera med varandra på lika villkor.
– Vi kunde till exempel diskutera tentafrågor när eleverna fått sina hemtentor, säger Eva Ossiansson. Jag kunde svara på hur jag såg på frågor och eleverna kunde prata med varandra. Och alla kunde ta del av diskussionerna.

Hon ville se vad som hände om hon tog in de sociala medierna i klassrummet. Och det hände saker.
– Vårt språkbruk förändrades och blev mer vänskapligt och mindre formellt. Man kunde skämta lättare med varandra.

Kommunikationen blev mer jämlik och det påverkar även relationen utanför de ­sociala medierna.
– Min roll blir mer av en mentor som hjälper till att utveckla de här unga individerna, säger Eva Ossiansson.

Eva Ossiansson är ekonomie doktor och forskare vid Centrum för Konsumtionsvetenskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har sociala medier, marknadsföring och varumärken som sina forskningsområden.

Facebook-experimetet ovan blev ett kapitel om att använda sociala medier i undervisning i den kommande boken Cutting-Edge Social Media Approaches to Business Education –Teaching with LinkedIn, Facebook, Twitter, Second Life, and Blogs.

Hon har också studerat varför människor väljer att engagera sig i sociala medier.
Vi hänger på Twitter eller Facebook av tre skäl: ­boosting, branding, bonding. Det första handlar om att vi vill framhäva oss själva, få bekräftelse och känna oss lyckade, boosta oss själva.

Därefter vill vi visa upp oss för andra, att vi är intressanta, lyckade och spännande människor. Bygga vårt personliga varumärke,
alltså branding. Eva Ossiansson kallar det att vi är ­”digitala narcissister”.
– Vi jagar inte mat för dagen längre och då kan vi lägga tid på att putsa våra fjädrar istället, säger hon.

Sist men inte minst vill vi också förstås få kontakt, bekräftelse och bygga starka band till vänner – bonding. Eva Ossiansson menar att människor som är sociala och kontaktsökande på de sociala medierna oftast är likadana i andra delar av livet.

Fakta

Är ekonomie doktor och forskare vid Centrum för Konsumtionsvetenskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Eva Ossiansson på: www.hgu.gu.se/item.aspx?id=315

Läs mer om boken Cutting-edge Social Media Approaches to Business Education på: tinyurl.com/3752u7g