Vilka är dina erfarenheter från att anlita konsulter med fokus på sociala medier?
– Jag ser ingen skillnad i att anlita konsulter när det gäller sociala medier jämfört med på andra områden. Vi använder konsulter främst då vi behöver expertkompetens inom ett område eller extra resurser under en period.

Tror du att det finns konsulter som pratar mer än att faktiskt leverera resultat åt sina kunder inom det här området?
– För oss är det givetvis viktigt att dem vi arbetar med, oavsett om de är konsulter eller anställda levererar resultat. När vi väljer vilka konsulter vi arbetar med är vi alltid noga med att vara väldigt tydliga med vad vi vill att de ska åstadkomma och på vilket sätt vi ämnar följa upp resultat.

Vad tror du är det största missförståndet på kundsidan kring vad man kan göra i sociala medier, eller webbsatsningar generellt?
– Det största misstaget man kan göra är att man inte har en klar och tydlig målsättning med sitt projekt. Vi är alltid väldigt tydliga med vad vi vill åstadkomma med våra projekt inom sociala medier och inom webbsatsningar. Övergripande målsättning med alla projekt är alltid att vi i slutändan ska sälja fler produkter, varför alla projekt måste vara väl förankrade i organisationen och stödja den övriga kommunikationen.

Hur får du koll på vad dina konsulter kan?
– Referenser och case är de absolut viktigaste verktygen för att säkerställa att vi anlitar rätt konsult till rätt projekt.

Har du några generella tips för ett företag som kanske inte tidigare anlitat en extern aktör på området?
– Se till att du själv lär dig så mycket som möjligt om det område du vill att konsulten ska ha arbetat med. Sätt tydliga mål och en klar budgetram. Låt gärna konsulten ha en uppsida ekonomiskt om man når eller överträffar målsättningen i projektet.