Vad var den viktigaste trenden 2010 för dig?
– Den fortsatta och snabba utvecklingen inom e-förvaltning och etablering av e-tjänster över nätet. Denna utveckling sker inom i stort sett alla kommuner och myndigheter. I Stockholm når medborgarna idag ca 60 e-tjänster via webben. Detta underlättar vardagen för många medborgare.

Vad tror du ska hända 2011?
– Jag hoppas på ett nationellt genomslag av de 16 principer för säkert informationsutbyte över internet som bland annat Stockholms stad har varit med att ta fram under 2010. Denna modell för så kallad federering underlättar åtkomsten av tjänster över internet och ligger helt i linje med vad som e-delegationen tänker sig.

Klicka nedan för att läsa vad de andra profilerna säger.