Vad har varit den viktigaste trenden för dig 2010?
– En viktig utveckling är att allt inom e-handelsområdet har blivit allt mer nordiskt. Man kan inte längre leva bara på en marknad. Varor och tjänster flyter över gränserna.

Visst är olika nordiska länder olika, men i många avseenden är det också en väldigt naturlig geografisk indelning. Tyvärr har inte alla leverantörer hängt med riktigt i utvecklingen.

– För vår egen del på Scandinavian Photo har det varit ett år då vi faktiskt inte alls märkte av någon lågkonjunktur alls. Det lutar åt att det blir det bästa året hittills för oss.

Vad är dina förhoppningar inför 2011?
– Vi räknar med att marknaden kommer att fortsätta att utvecklas positivt och att 2011 blir ännu starkare än 2010. I takt med att Youtube och andra tjänster för rörlig bild på nätet växer och i kombination med att systemkamerorna kan filma allt oftare blir det också ett allt större intresse för video. Det lär fortsätta under 2011.

Klicka nedan för att läsa vad de andra profilerna säger.