Vad har varit den viktigaste trenden för dig 2010?
– Det är alltid svårt att peka ut den viktigaste händelsen, men jag skulle vilja peka på ett fenomen som under året har vuxit kraftigt utan att direkt ha blivit uppmärksammat, i Sverige i alla fall: banktjänster över mobilen.

– På bara två år har tjänsten M-Pesa i Kenya gått från att ha inga användare alls till 8 miljoner! Framförallt på landsbygden används nu mobiler för att betala räkningar och för att göra andra transaktioner. Det revolutionerar den ekonomiska utvecklingen i fattiga områden som tidigare inte haft någon bank över huvud taget. Det är ännu ett, av många, goda exempel på hur IT kan förenkla och förbättra vardagen för människor. Också i de fattigaste delarna av världen.

Vad är dina förhoppningar inför 2011?
– Jag skulle väldigt gärna se att 2011 blev det år då världens sista diktaturer inte längre kan motstå trycket från den kraft som kommer från fri information och det fria ordet.

Klicka nedan för att läsa vad de andra profilerna säger.