Marie Nilsson, vd för Mediavision, som bevakar konsumentbeteenden inom sociala medier, i synnerhet tv-mediets utveckling.

Vad har varit den viktigaste trenden för dig 2010?
– Det var året då Sverige på bred front omfamnade den nya tv-världens enorma frihet. Detta betyder inte att vi övergav det "gamla", men det blev definitivt året då internetbeteendet blev sambo med den kära burken.

– Det var också året då vi tycktes helt förstummade av den pågående teknik- och apparatutvecklingen inom media. Alla tycktes samstämmigt sjunga i Apple-kören. Eller möjligen i Google-arior.

Vad är dina spaningar inför 2011?
– Linjärt tv-tittande tycks ha peakat. Nu kan vi börja se effekterna av det allt större tv-utbudet via internet. 2011 är dessutom att betrakta som ett betydligt svagare tv-år än 2010 när det gäller evenemang; inget OS, inget fotbolls-VM, inga kungliga bröllop (så vitt vi vet) och inga valprogram. Och det kommer fortsatt att vara public service som driver utvecklingen av icke-linjär tv.

– Men att tittartiden inte ökar längre hindrar inte att det råder verklig högkonjunktur i tv-tablåerna. Samtliga svenska tv-hus pimpar sina tablåer för att locka tittare till de återigen mycket köpsugna annonsörerna.

– Globaliseringen fortsätter och påverkar innehålls- och nyhetsområdet. Flera erbjuder tjänster gratis via surfplattor och smarta telefoner: France 24, CNN och BBC:s world news, bara för att nämna några. Parallellt fortsätter sociala medier påverka nyhetsproduktion och agendasättandet i samhällsdebatten. Det ställer stora krav på utveckling för traditionell tv:s nyhetsrapportering.