Vad var den viktigaste händelsen eller trenden 2010 för dig?
– Tröskeln har sänkts för vilka som kan vara med och bygga tjänster på nätet, samtidigt så ser vi en större växande klyfta av digital (icke)-delaktighet som närmast kan beskrivas som digital analfabetism.

– Det går inte heller att se bort från historiska Wikileaks. Makten har distribuerats tack vare nätet, och varit infrastrukturen för "whistleblowers" och förändring.

Vad hoppas du ska hända 2011?
– Jag hoppas på fler öppna myndighets-API:er öppnas upp med myndighetsinformation, då fler entusiaster och småentreprenörer kan skapa nya samhällsnära, och innovativa, tjänster.

– Jag hoppas även att många chefredaktörer och beslutsfattare tänker längre än att en Ipad är lösningen, utan fortsätter att nyfiket leta nya och fler lösningar än det omedelbart uppenbara. Utveckling är en ledarskapsfråga och tekniken är (bara) medlet.