Vad var den viktigaste händelsen eller trenden 2010 för dig?
– Trenden går på gott och ont mot ytterligare öppenhet, exempel på det är förstås Wikileaks och Facebook.

– Den viktigaste händelsen i mitt yrkesliv var att de svenska domstolarna slutligen fastställde att det är förbjudet att tillhandahålla Internetaccess till en tjänst som används för upphovsrättsintrång, t ex en illegal fildelningstjänst.

Vad hoppas du ska hända 2011?
– Jag hoppas på en ny debatt om säkerhet och integritet å ena sidan och öppenhet å andra sidan.

– Jag hoppas också på att respekten ytterligare stärks för upphovsrätten och upphovsrättsinnehavarnas rätt att bestämma över sina verk.