Förra veckan fick Hyper Island klartecken från Skolinspektionen. I augusti 2012 slår utbildningsföretaget upp portarna på en ny gymnasieskola.

Skolan kommer att heta Hyper Island High School, och inriktningen är entreprenörskap och digital media.

– Jag tror att man i åldern 16 till 19 år är mottaglig för den metod vi har med skarpa case och nära kontakt med näringslivet, säger Hyper Islands sverigechef Johan Sjölin.

Att skapa en gymnasieutbildning som möter Skolinspektionens krav har varit en omställning för Hyper Island, som annars är van vid upplägget för yrkesutbildningar.

– Det är helt andra krav än vad som finns på en yrkesutbildning. Man ska komma ihåg att halva tiden så pluggar man kärnämnen. Och den andra halvan ger en möjlighet att specialisera sig. Där skiljer sig gymnasienivån mycket från yrkesutbildningen, säger Johan Sjölin.

Hyper Island har planerat att den första årskullen är 70 platser stor, men att den kommer att växa för varje ny termin. Förhoppningen är att skolan efter tre år ska ha 210 elever. Hyper Island idag finns vid Telefonplan. Än är det inte klart om gymnasieskolan också ska vara där, även om man har letat efter lokaler i närheten.

Vet man redan när man är 16 år gammal vad man vill jobba med?
- Många ungdomar vet inte exakt vad man vill bli. Men man vet vad man är intresserad av. Mycket av det processtänk och arbetet i grupp vi lär ut kan man dra nytta av oavsett vilket yrke man väljer