Fråga från läsare: Vi märker av kundernas irritation över att behöva passera ett extra lösenordssteg sedan bankerna införde 3D Secure för våra kortkunder. Vi tror oss också se ett minskat antal avslut. Samtidigt läser vi om stora e-handlare som Cdon som har valt att koppla bort det extra steget och ta risken själva. Hur tycker du att vi ska tänka kring detta? Har du några goda råd?

Experten svarar: När det gäller vägen till fler genomförda köp rekommenderar jag alltid så få steg som möjligt, och bankernas 3D Secure-lösning går verkligen emot alla användarvänlighetsprinciper som finns. Allt fler talar om att de ser minskade antal avslut och det förvånar mig inte då bankerna skapar en onödigt lång köpprocess som dessutom innehåller ett avbytande steg.

I det här läget gäller det att man som e-handlare verkligen satsar på säkerhetstänkandet i sin kommunikation och redan innan kunden går in i köpprocessen förvarnar att det finns ett extra steg för att man vill satsa på sin säkerhet. Man måste hjälpa och lotsa sina kunder då många blir förvirrade av den plötsliga koden, och vara medveten om att informationen om 3D inte ens nått alla konsumenter än.

Vi ser även en trend i att strunta i 3D och ta risken som det innebär att inte ha 3D. I det långa loppet tror jag att man i så fall ska titta på andra betalningslösningar, till exempel den Apple erbjuder på Itunes där kortnumret sparas och man godkänner betalningen via ett lösenord, alternativt via till exempel mobiltelefonens räkningar.

________________________________________________________________

Ulrika Rudqvist är marknadschef på Springplanet och en av dem som svarar i Internetworlds expertpanel. Nedan hittar du mer information om expertpanelen.