Nyföretagarcentrum
Erbjuder kostnadsfri, konfidentiell rådgivning för den som planerar att starta företag inom två år, eller har drivit företag i max tre år.
Man kan i princip komma hur många gånger man vill. Rådgivningen är en timme per tillfälle.
Ordnar också utbildningar, dock i vissa fall mot betalning.
Nyföretagarcentrum finns i 200 kommuner. Rådgivarna är själva företagare.
www.nyforetagarcentrum.com

Almi
Erbjuder finansiering och i vissa regioner även rådgivning. Utbudet av rådgivning varierar mellan olika orter.
Via Almi Företagspartner kan både nyföretagare och etablerade bolag få lån när de inte lyckas få finansiering på den privata marknaden.
Ett systerbolag till Almi Företagspartner är Almi Invest, ett riskkapitalbolag som investerar och tar ägarandel.
Finns i 17 regioner.
www.almi.se

Coompanion

Coompanion erbjuder rådgivning för kooperativt företagande. De vänder sig till personer som vill starta en ekonomisk förening.
Det krävs minst tre personer för att driva ekonomisk förening, och till skillnad från ett aktiebolag har alla delägare lika stor ägarandel. Ekonomisk förening passar dem som vill samarbeta men inte har vinst som huvudsakligt mål. Till skillnad från i aktiebolag så krävs det ingen insats för att starta en ekonomisk förening, men i likhet med aktiebolag har delägarna inget personligt ansvar för ekonomin i föreningen.
Finns på 26 orter.
www.coompanion.se

Inkubatorer
För studenter är en inkubator ofta det naturliga valet. Dessa drivs ofta i samarbete med universitet och högskolor och kan erbjuda hjälp med allt från rådgivning till kostnadsfria lokaler.
En heltäckande lista över Sveriges inkubatorer finns här:
http://internetworld.idg.se/2.1006/1.211000

Lokala föreningar
Många regioner och städer har egna initiativ som ska främja företagande. Det kan handla om kommunalt drivna organisationer, eller branschföreningar som drivs av exempelvis lokala e-handlare. Många av dessa hittas vi sajten Nyttforetag.com, som listar föreningar i en lång rad svenska städer.