Med en bakgrund som jurist och med jobb på både PTS och teleoperatören Tre kommer David Mothander med en gedigen bakgrund från att ha jobbat med regulatoriska frågor.

Sedan i höstas har han tagit över den portfölj som Nicklas Lundblad lämnade efter sig när han förra gången lämnade Google.

David Mothander har hunnit bli varm i kläderna på Google och ser fram emot diskussionerna om hur nätet - och Google - påverkar samhället och den politiska agendan.

– Google är ett väldigt kreativt företag och vi har en stark drivkraft mot förändring. Det gör att vi också hamnar i diskussioner om både det ena och det andra, säger David Mothander.

Han nämner upphovsrätt som ett tydligt exempel, där Google har haft en framträdande roll.

Många ifrågasätter Googles roll, inte minst eftersom bolaget numera är så stort och så inflytelserikt.
– Några ser också en motsättning i vårt motto "Don't do evil" och att vi är ett kommersiellt bolag, men där ser jag själv inget problem, säger David Mothander.

Hans egen agenda hoppas han ska präglas av att nätet går in i så många olika politiska områden.

– Vår it-ministers vision om "digitalt innanförskap" är bra, men egentligen påverkar internet så väldigt många fler områden. Jag skulle vilja se alla våra ministrar ha tydliga strategier för hur Internet kan uppfylla deras politiska visioner. 

Nicklas Lundblad lämnade Google 2009 för att återvända till Stockholms Handelskammare, men är sedan maj 2010 tillbaka på Google igen och jobbar på företagets huvudkontor i Mountain View i USA.