För snart ett år sedan presenterade Microsoft undersökningen Det digitala livet som visade att att 515 000 svenskar finns på twitter och att 195 000 twittrar varje vecka. Siffrorna citerades då på byrån Wiselys blogg med tillstånd av Microsoft.

Dessa siffror avfärdas nu av Hampus Brynolf som är senior rådgivare på Intellecta Corporate. Han har gjort en egen undersökning av svenskarnas twittervanor kallad Twitter census. De är alldeles för höga och har en hög felmarginal enligt honom. Istället handlar det om betydligt färre aktiva twittrare, men som får stort genomslag i debatten.

Enligt Hampus Brynolf är det bara cirka 11 000 personer i Sverige som han kallar för twittertalibaner, det vill säga aktiva personer som twittrar minst ett inlägg om dagen och har gjort det de senaste 30 dagarna.

– Microsofts siffror är hittepåsiffror. Det blir en stor felmarginal i den typen av undersökningen. Mina är betydligt mer trovärdiga. De stämmer väl överens med den känslan alla har på Twitter, säger Hampus Brynolf.

När Hampus Brynolf undersökte det svenska twitteranvändandet analyserade han 1 miljon konton och över 25 miljoner tweets. Han gjorde en språkanalys för att se vilka som skrev på svenska. Sedan plockade han ut dessa konton och analyserade dem samt de konton som följarna följde. Sedan itererades körningen tills inga fler konton dök upp. Resultatet blev att 91 462 svenskar har registrerat sig på Twitter. Men majoriteten av kontona är inaktiva eller avsomnade. 35 993 konton räknas enligt undersökningen som aktiva twittrare eftersom de skrivit minst två tweets de senaste 30 dagarna.

– En stor mängd människor har bara skrivit en till fem tweets. 36 procent har skrivit mindre än 10 tweets. 50 procent står för 98 procent av tweetsen. Det är väldigt många som aldrig kommer igång. Det är en högre tröskel. Det tar tid innan twitter blir roligt. säger Hampus Brynolf.

I januari 2009 ökade twitteranvändandet i Sverige markant. Men sedan har stegringen stannat av.

– Det är färre och färre som väljer att bli aktiva på Twitter, samtidigt ser vi att antalet omnämnanden i medierna ökar. Twitter har nått en mognad i sin nuvarande form.

Vad beror det på att inte fler svenskar börjar twittra?

– Vi pratade mycket om twitter under valrörelsen. Men twitter har en hög tröskel. Man går in och skapar ett konto, det följs av ingen och du följer ingen, du skriver “testar testar” och kommer aldrig tillbaka, säger Hampus Brynolf.

Är Twitter bara för en liten elit?
– Det är inte Twitter som är ett elitforum, utan det blir vad vi fyller det med. men Twitter är positivt eftersom det ökar transparensen och möjligeten till dialog för människor som inte tillhör den här eliten. Om alternativet är en sluten elit-lista så är twitter mer demokratiskt.

– Man flyttar med sig sitt kontaktnät och sin "impact" till de nya kanalerna. Det är inte Twitter som ger inflytande, det är människor som har med sig infytande in på twitter. Ibland handlar diskussionen om att det är twitter i sig som är ett problem. men det håller jag inte med om. Twitter har gett oss en inblick. Om man är relevant och anstränger sig så går det att bygga en plattform på Twitter.

Under politiska händelser, som till exempel den pågående revolutionen i Egypten, talas det om att sociala medier och kanalser som twitter har en stor påverkan på händelserna. Men Hampus Brynolf tror inte att det hade varit annorlunda om twitter inte funnits.

– Eftersom det är ett realtidsmedium har det fördelar mot hur vi kunde kommunicera tidigare. Det blir en kanal och en katalysator för människor som har en röst. Innan twitter hade man använt andra kanaler för att nåt ut i Egypten. Det hade gått långsammare men det hade fungerat.

Med tanke på hur få som ändå twittrar i Sverige så har kanalen stort genomslag och räckvidd enligt Hampus Brynolf. Inlägg skrivs av få personer men läses av många och visas upp på bloggar och nyhetssajter.

– Vi ska kalla en spade för en spade. Och är det 10 000 som är aktiva ska vi säga det. En intressant sak som ligger i linje med de här resultaten är att ju färre det är på Twitter, desto större är den relativa “impacten” för varje twittrare. Om man tänker på mediegenomslaget så är det relativt lätt att bygga sig en plattform. Twitter är extremt relevant.