• Kraftfull sökfunktion. Erbjud en väl genomarbetad och anpassad sökfunktion. Att ett relevant innehåll är tillgängligt på kort tid är helt avgörande. Erbjud alternativ för visning av sökresultatet så att användaren kan filtrera, kategorisera och sortera. Ha sökresultat som direkt återspeglas vid inmatning av bokstäver och/eller autocomplete-funktionalitet.
  • Varumärkespositionering. Våga göra ett tydligt grafiskt ställningstagande i förhållande till dina konkurrenter. Varumärke och identitet är viktiga värden när du ska särskilja dig från mängden och hela tjänsten måste andas en unik identitet.
  • Användarupplevelsen. Erbjud en så väloljad ­användarupplevelse som möjligt, anpassad efter ditt innehåll. Ge användaren möjlighet att göra sajten till sin egen med hjälp av ­verktyg för att personalisera sajtens funktioner och ­struktur. Skapa för­slags­funk­tioner baserade på användarens beteenden och/eller preferenser.
  • Communitydriven med inslag av sociala medier. Stärk lojaliteten hos besökarna genom att låta dem bli en del av en ­gemenskap och själva delta med via kommentarer, betyg, vänner och likande. Lyft fram de aktiva användarna som ambassadörer och utnyttja sociala medier för att stärka och ­skapa mervärden kring ditt innehåll.