Trots att Sverige kopplats samman med Wikileaks på flera olika sätt det senaste året verkar inte svenska företag eller organisationer vara alltför oroade över att själva drabbas av läckor på sajten.

Än så länge har Wikileaks insatser fokuserats på amerikansk militärverksamhet och utrikespolitik med avslöjanden om helikopterskjutningar och diplomatkorrespondens. Dock har även privata företag dragits in i skandalerna.

I samband med att Visa och Mastercard satte stopp för möjligheten att via deras system förmedla betalningar till Wikileaks utsattes kortbolagen för hacker- och belastningsattacker. I samma veva stängde Amazon ner de servrar som driftade Wikileaks (med följden att sajten istället speglades på andra servrar i utlandet och därmed fortsatte att vara tillgänglig).

Nu hävdar Wikileaks talespersoner att den amerikanska bankvärlden är nästa måltavla. Om det stämmer innebär det att Wikileaks kommer att dela med sig av information som avslöjar privata företag i större utsträckning än tidigare. I en global värld med globala företag lär risken för läckor som drabbar även utländska bolag (läs svenska) inte vara helt främmande.

Om någon bransch kan sägas vara global så är det just bankvärlden. Aktiemarknader världen över har stort inflytande på varandra likväl som valutahandel och andra finansiella affärer. Amerikanska banker rustar nu för krishantering.

Business Insider berättar om att Bank of America ska ha satt ihop en speciell grupp med några av bankens nyckelpersoner för att göra en internutredning i beredskap för eventuella avslöjanden. Bankens aktiekurs har redan påverkats negativt, trots att inget avslöjande ännu skett.

Enligt Business Insider befarar Bank of America att information som banken lämnat till myndigheterna i samband med köpet av Merrill Lynch kan ha fått fötter och läckt till Wikileaks. Enligt tidningen kan banken också vara oroad för att avslöjanden kan visa detaljer kring hur lånebedrägeri ägde rum i upptakten till den amerikanska bostadsbubblan, som senare försatte USA i ekonomisk kris.

När Internetworld ringer runt till ett antal svenska banker är intresset svalt för att uttala sig i frågan. Om det är av försiktighet eller riskmedvetenhet är svårt att säga. Svenska Bankföreningen företräder de svenska bankerna och bekräftar bilden av att eventuella Wikileaks-avslöjanden inte direkt är en högprioriterad fråga.

– Det har inte varit på agendan hos oss. Attackerna mot Visa och Mastercard drabbade inte oss. Betalningssystemet fungerade i Sverige. Vi följde utvecklingen, men vi agerade inte. Och det gjorde inte våra medlemsföretag heller, säger Lena Barkman, informationschef på Svenska Bankföreningen.

Lena Barkman pekar också på att Wikileaks-frågan är komplex, då attackerna mot Visa och Mastercard utfördes av anhängare till Wikileaks talesperson Julian Assange snarare än själva organisationen i sig.

Hur är det med andra större svenska företag som har verksamhet i utlandet? Responsen liknar den som bankerna ger. Företagen följer utvecklingen, men gör inga förändringar som går att koppla till hot om avslöjanden.

Petter Tiger är pressekretare på den svenska skogs- och papperskoncernen SCA. Han säger att SCA:s arbete med informationshantering och säkerhet inte förändrats av Wikileaks-avslöjandena.

– Redan före Wikileaks-affären fanns ett generellt högt säkerhetsmedvetande och vi jobbar med medvetenheten kring dessa frågor, säger han.

Petter Tiger medger dock att Wiki-leaks belyser en viktig fråga som inte bara handlar om teknisk säkerhet, utan också om strategier och värderingar.

– Wikileaks bekräftar snarast vikten av att arbeta aktivt med informationssäkerhet och attityder internt, men har som enskild händelse egentligen inte påverkat hur vi arbetar med frågorna.