Svenska företag och organisationer resonerar som om avslöjanden inte kan hända dem. Men när det ryktas om att amerikanska banker är nästa måltavla för Wikileaks avslöjanden vänds blickarna från myndigheter till privata företag. Och vad är det som säger att svenska företag inte syns på radarn när internationella bolag sätts under läckornas lupp?

Här delar kris – och organisationskonsulten Johan Lange med sig av sina råd om hur man slipper framtida obehag på Wikileaks. Huvudbudskapet är att göra jobbet nu, långt innan några läckor eller annan (korrekt eller missvisande) information hamnar i orätta händer.

Istället för att gömma information ska du istället stå för det du gör fullt ut. Transparens i värderingar, snarare än rädsla för informationssäkerhet, tycks vara ledorden.

6 råd i transparensens tidevarv
1. Minska “kraftgapet”
Minska det gap som uppstår mellan vad någon till exempel säger och sedan gör. Är det gapet för stort kan det ge energi till den eller dem som vill överbrygga det gapet genom att läcka information.

2. Se över era strategiska mål
Vad krävs för att nå de strategiska målen? Kan ni välja en mer “transparent vardag” minskar även “scoop-faktorn”. Det som redan är känt är ju inte så upphetsande. Om till exempel ett klädföretag redan har insett att barnarbete förekommer hos deras leverantörer och att de drar sitt strå till stacken genom att driva en byskola så blir även detta gap mindre.

3. Se över värdegrunden
Se till att ni i så stor utsträckning det går påverkar varandra och sätter normer som är i samklang med såväl individuella värderingar som företagets och det omgivande samhällets värderingar. Allt för ofta säger vi “det som förväntas”. Nöj dig inte med det utan presentera dilemman för personalen där de får träna sig i att vädra sina åsikter, acceptera att andra tänker annorlunda och komma överens om vilka normer som ska gälla.

4. Sätt tydliga ramar
Som i all verksamhet, från hockey till kontoret, finns regler och ramar som inte får överskridas av någon. Är dessa tydliga hos er? Om inte, skapar det osäkerhet och det ligger i vår natur att utmana gränser. Det är bland annat det som utvecklar oss. Vi vill ju inte ha en samling “lydiga apor”, men det måste finnas gränser som vi alla accepterar.

5. Do good things
De allra flesta kan nå mycket bra affärsmål genom att agera schysst. Om du till exempel tvingas säga upp en medarbetare, se till att det sker så schysst som möjligt. Att ni skiljs som vänner och att inte bränna skepp.

6. Se människorna
Människor som tas på allvar har svårare att bli dina fiender. Vi agerar väldigt mycket med spegelneuroner. Så som vi behandlas behandlar vi ofta andra. Det finns på en rätt grundläggande nivå i vår hjärna. Till detta kommer viljan att tillhöra (för det lönar sig att samarbeta).

Källa: Johan Lange.