– Det är en mötesplats för människor som är intresserade av kommunikation på internet. Både för människor som jobbar med den tekniska delen och bygger webbsidor och smarta tjänster. Och för människor som använder allt det smarta både proffessionellt, som i marknadsföring och e-handel, och privat. Det gemensamma är att man vill göra det bättre på något sätt.

Vilka kommer?
– Det är en stor bredd i åldrar och branscher och det kommer allt från folk från skolvärlden, till byråfolk, entreprenörer och jurister.

– Det som är gemensamt, förutom intresset för kommunikation på internet, är att att alla vill göra det bättre på olika sätt. Inte nödvändigtvis bara för sig själv och sitt företag utan även för andra. Det finns en stor förändringsvilja. Till exempel att människor i arbetslivet och socialt instängda människor ska få det bättre.

Vad förväntar du dig av helgen?
– Att människor som annars inte skulle träffas får träffa varandra. Jag förväntar mig det oväntade. Det kan hända precis vad som helst när människor med olika vanor och kompetens träffas.

– Jag vill att Webcoast ska vara en annan slags konferens än de flesta konferenser jag går på i mitt yrkesliv. Dit går man och är en i publiken. Man vet vem man ska lyssna på, man tar in information och man pratar lite vid kaffet. Sedan åker man hem och är ganska trött och får kanske någon idé efteråt, men jobbar vidare som tidigare. Nu förväntar jag mig att det blir tvärtom och att folk som kommer är villiga att hjälpa till om det behövs. Man är lika mycket deltagare som publik och föreläsare med konceptet unconference.

Berätta mer om upplägget för Webcoast som en unconference?
– Vi har tryckt upp en stort tomt schema som vi sätter upp på en vägg. Vi har nio rum och schemat har nio kolumner där deltagarna kan skriva upp under vilken rubrik och vilket ämne de vill prata om på sin dragning. Man kan boka in 20 eller 40 minuter och det kommer att finnas gott om tid att prata med varandra.