Apputvecklingen “hände bara”. Förutsättningarna fanns på plats och utvecklingen var konsumentdriven. Under sin dragning på Webbdagarna berättade Andreas Sjöström från Sogeti om hur apparna innebär en nästan lika stor revolution som när internet slog igenom.

– När du går till Google och söker efter något så utgår du ifrån att det finns någon som skrivit om det du tänker söka på. Vi närmar oss den situationen med appar, att vi utgår ifrån att det finns en app för det jag är intresserad av.

Användare föredrar appar framför mobila webbsidor hävdar Andreas Sjöström. Han har rest runt i 15 länder och frågan om app eller mobilwebb dyker alltid upp.

– Det går snabbare att ta upp en telefon och starta en app när man vill interagera med ett företags tjänster, jämfört med att starta en webbläsare och skriva in en adress. Appen är ett specialinstrument för funktion som är svårslaget.

– IDG fördubblade sina unika besökare på de mobila sidorna i samma ögonblick de släppte sin iphoneapp, sa Andreas Sjöström.

Två trender är appar för transaktioner och appar för business intelligence hävdar Andreas Sjöström.

"De har kommit på att de inte vill ha sina laptops längre. De vill göra allt på sin Ipad. De vill ha sitt beslutsstöd och rapporterna på sin Ipad."
Så lät det när en kund till Sogeti beskrev situationen på sitt företag.

Magnus Höij: Hur länge kommer Apple sätta ribban för allt som händer i mobilen?
– Jag vet inte om Apple är så dominanta längre. De är inte längre störst i USA och Android har en snabbare tillväxt. Nokia och Microsoft var i kris. Genom sitt samarbete köpte de sig 18 månader av trovärdighet till. Beroende på om det går bra så har vi en tredje spelare där.