Björn Elmberg, webbstrateg på Cybercom, säger att han tillhör ”generation pengar”, vilken medför ett antal grundläggande värderingar.
– Men nu har det gått 20 år och jag har börjat inse att de gamla sanningarna jag lever med inte är relevanta längre.

Den första av Björn Elmbergs sex gamla sanningar är:
Best practice – ”om ni vill minimera risken, gör som alla andra”.
– Det fungerade ganska bra för 10 år sedan när världen inte förändrades lika snabbt. Det enda du vet nu är att det du gör kommer att vara old practice, vi måste istället leda utvecklingen, säger han.

– Jag kommer att racka ner på telekombranschen, som präglas av stora konservativa bakåtsträvande företag. De blev chockade när Apple lanserade Iphone och Ipad och försökte följa efter enligt best practice ”låt oss göra som alla andra”.

Nästa sanning Björn Elmberg tar upp är:
”Gammal är äldst”
– Våra mobiloperatörer har i alla år sugit ut oss konsumenter. De har också haft monopol för premium-sms och tar hutlöst betalt för mobil data och för roaming utomlands.
– Det är inte konstigt att det kommer konkurrenter från andra håll som Spotify och Viber och omintetgör deras tjänster, säger Björn Elmberg.

Tredje sanningen: ”Affären först”
– Med det menar jag inte att affären inte står i fokus, men att kunderna skulle kretsa runt oss som företag. Det är inte så det fungerar. Vi har en underordnad roll i våra kunders liv.
– En majoritet av konsumenterna vill inte umgås med oss på Facebook, de vill ha rabatter och nytta.

Fjärde sanningen: ”Allting går att sälja med mördande reklam”
Nej, googla och hitta ”sanningen”.
– Kritiska röster är lätt att drabba företag, men de försvinner aldrig. Transparens är vägen fram, menar Björn Elmberg.

Femte sanningen: ”Skydda din egendom”
– "Om vi skyddar alla våra ägodelar så kommer vi att tjäna pengar." Nej, tänk musikindustrin. Nu kan vi lyssna på Spotify var vi vill och när vi vill till en fast månadskostnad. Det här är ett av de mest relevanta perspektiven för företag, säger Björn Elmberg.

Sjätte sanningen. ”Storleken har betydelse”
– Med internet är det lättare att konkurrera på lika villkor. Dropbox kan konkurrera med Google. Vi som kunder kan välja att sprida ut våra åtaganden bland banker.

I kontrast till de sex gamla sanningarna, som Björn Elmberg uppmanar publiken på Webbdagarna att inte komma ihåg, vill han också leverera några nya sanningar.

1. Det digitala finns överallt.
– Jag tycker att det går för långsamt, säger Björn Elmberg.

2. Pengar är inte målet.
– Pengar är ett medel inget mål, det är ingen affärsidé i sig.

Björn Elmberg tar tv som ett exempel. De kommersiella kanalerna, som har en befintlig intäktsström från reklam, väntade med det digitala medan SVT lanserade Play redan 2006.
– Men efter några år blev det så etablerat och de flesta kanaler lanserade sina play-tjänster runt 2009.

3. Friskt vågat hälften vunnet.
Björn Elmberg säger att Google ofta ligger i bräschen, men han ger också cred till Bonnier som testar nya affärsmöjligheter.

4. Delad glädje är dubbel glädje.
– Öppenhet, transparens och kommunikation i allt vi gör. Det är essensen i "generation generositet".

– Det finns en ny generation som har tröttnat på det kommersiella fokuset. Dela med sig är viktigare och att bry sig om miljön. De kallas ”generation generositet”, som inte nödvändigtvis behöver vara demografiskt betingat, säger Björn Elmberg.