I tre månader har Internetworld i samarbete med företaget Pingdom mätt tillgängligheten hos de största svenska webbhotellen.

Undersökningen visar att det endast är 7 av 21 webbhotell som har en upptid över 99,9 procent, den gräns som vi har satt upp som godkänt resultat. Två tredjedelar av de undersökta webbhotellen håller alltså inte måttet.

– Spontant hade jag trott att de större webbhotellen skulle ha bättre tillgänglighet, säger Sam Nurmi, vd på Pingdom.

Active 24, Binero och City Network är tre av de stora aktörerna som får anmärkningsvärt dåliga resultat i testet. Andra välkända webbhotell som One.com, Loopia och Crystone får också underkänt.

– Det märks att det är få webbhotell som har löst grundproblemen i en delad hostingmiljö, det vill säga att ha redundans i alla led samt säkerställa resursfördelning. En kunds sajt ska inte kunna påverka någon annans. Ett webbhotell ska kunna utföra administration och ha avbrott på vissa servrar, nätverk eller andra delar av infrastrukturen utan att det påverkar kundens tjänster. Många svenska webbhotell verkar inte ha någon elastisk skalbar modell med tillräcklig överkapacitet. Det borde man kunna förvänta sig av de större webbhotellen i Sverige 2011, säger Sam Nurmi.

Av de sju webbhotell som får godkänt i testet är Levonline bäst med sina utmärkta 99,99 procent. Internet.se, Obido, Telia, Space 2U och FS Data får också mycket bra resultat, alla med en upptid på minst 99,97 procent.

Därefter är det ett ganska långt hopp ner till sjundeplacerade Surftown, som också får godkänt med sina 99,91 procent. Eftersom vi satte gränsen för godkänt i testet på 99,90 procent får resten av webbhotellen underkänt, från Blueranges och Oderlands 99,88 procent till Svenska domäners 99,30 procent.

Upptidsmätningarna pågick under elva veckor. Det är en förhållandevis kort mätperiod och det är inte säkert att resultatet ger en korrekt bild av webbhotellens driftsäkerhet i ett längre perspektiv. Undersökningen visar dock exakt hur det såg ut under nästan tre månader, från 3 november 2010 till och med 20 januari 2011.

Så gjorde vi testet

Vi valde ut Sveriges 25 största webbhotell, sett till antalet registrerade se-domäner. Hos webbhotellen lät vi Pingdom identifiera så många webbservrar som möjligt med fler än 50 domännamn kopplade till sig.

På dessa servrar valdes tre sajter ut slumpvis och på dem mätte Pingdom upptiden från och med 3 november 2010. Den 20 januari 2011 stoppade vi mätningarna.

Vi har valt att inte redovisa resultatet för de webbhotell där vi bara kunde hitta en webbserver, eftersom det resultatet skulle kunna vara rejält missvisande. Undantaget är Telia, där vi förvisso rent tekniskt bara hittat ett ip-nummer, men där flera servrar gömmer sig bakom en så kallad lastbalanserare. Värt att notera är också att vi inte lyckats få med all den nertid som drabbade Binero vid företagets kraftiga driftstörning den 22 december.

Endast en tredjedel av de 21 testade webbhotellen klarar den gräns för driftsäkerhet på 99,9 procent som vi satte upp som godkänt resultat.

Klicka på bilden för att se en större version!