Den psykologiska modellen Joharifönstret anses vara en klassiker. Den kanske inte används av praktiserande psykologer, men den ingår i psykologutbildningen och utgör en viktig del i bland annat Försvarsmaktens ledarskapsutbildningar (UGL).

Modellen sägs visa hur öppenhet i mänsklig kommunikation ökar när vi är tydliga och lyhörda och minskar när vi inte är det. Genom att vara öppen och tydlig kan andra förstå hur en individ fungerar och samtidigt kan den personen få bra återkoppling på sitt beteende.

De här definitionerna av de olika kommunikationsstilarna kommer från Wikipedia. Känner du igen dig eller dina vänner i de olika rollerna när du är på nätet?Den öppne
har ett stort öppet fält. En sådan person visar tydligt sina åsikter och sin personlighet och är samtidigt en god lyssnare och kan ta till sig andras uppfattningar.

Frågaren har ett stort fasadfält. Den som har en stor fasad frågar gärna om andras åsikter och är nyfiken, men vill inte gärna deklarera någon egen bestämd uppfattning.

Tyckaren har ett stort blint fält. Denne deklarerar gärna sina åsikter och känslor men är inte så benägen att lyssna på och ta hänsyn till andras känslor och uppfattningar.

Musslan har ett stort okänt fält. Ett stort okänt fält och ett litet öppet fält visar en person som inte vet så mycket om hur andra uppfattar honom eller henne och som andra inte heller vet så mycket om.