– Det här var en möjlighet att kickstarta på ett annorlunda sätt, säger Johanna Cargioli koncept- och marknadschef på Lagerhaus.

I maj lanserade Lagerhaus en satsning på social shopping i samarbete med sex mat- och inredningsbloggar. Varje blogg har fått en egen bloggbutik där de säljer fem favoritprodukter ur Lagerhaus sortiment.

Utseendemässigt har e-butikerna integrerats med bloggarna, men logistiken bakom sköts av Lagerhaus som packar och skickar från en av sina butiker.
– Det här ger oss en möjlighet att synas i bloggvärlden på ett helt annat sätt än vi har gjort hittills. Vi får möjlighet att interagera med bloggarna och med deras ­läsare, säger Johanna Cargioli.

'De bloggare som har bjudits in till satsningen skriver om mat, ­inredning och bak. De har valts ut för att deras tonalitet passar med Lagerhaus, inte för att de är störst.

Lagerhaus startar i liten skala med endast fem produkter i varje bloggbutik och 30 produkter ­totalt.
– I det här skedet vill vi hålla det på en ganska låg nivå, säger Johanna Cargioli.

Planer finns på att lansera en e-butik innan 2011 är slut. Då kommer sortimentet att vara större och logistiklösningen en annan.
– När vi startar e-handel på det traditionella sättet finns det alla möjligheter att låta bloggarna fortsätta med webbshoppar och sälja ett större sortiment, säger Johanna Cargioli.

I skrivande stund har bloggbutikerna ­varit igång mindre än en månad, därför kan Lagerhaus ännu inte säga något om försäljningen. Men att nå en hög nätförsäljning är inte huvudmålet med satsningen, även om Lagerhaus har ett övergripande mål att öka försäljningen med tio procent i år.
– Vi vill bidra till att vi växer tio procent, och hoppas bana väg för en webbshopp. Vi hoppas också öka antalet vänner på ­Facebook med hjälp av bloggshopparna, säger Johanna Cargioli.

Bloggarna får ingen provision på försäljningen. I stället får de en fast summa som ska täcka eventuella utgifter kopplade till bloggbutikerna, och de får behålla produkter de bloggar om. Dessutom får de 20 procents rabatt hos Lagerhaus i ett år.
– Det är engagemanget och intresset för att göra något nytt och spännande tillsammans med oss som ska vara drivkraften. Men skulle vi fortsätta kommer vi definitivt att ha ett resonemang kring provision.

Projektet med bloggbutiker löper till ­sista juni, men det är möjligt att bloggbutikerna kommer att leva vidare. Lagerhaus är intresserat av att fortsätta samarbeta, inte minst genom att låta bloggarna medverka på event i Lagerhaus butiker, vilket också ingår i konceptet.
– Det ger dem möjlighet att komma ut och träffa sina bloggvänner irl, säger ­Johanna Cargioli.

Lagerhaus 3 råd för social shopping:

»Var genuin.
– Det är otroligt viktigt att man känner att det finns en ärlighet och ett genuint engagemang bakom. För oss har det varit viktigt att bloggarna själva har fått välja produkter och att det är vi som har flyttat in hos dem och inte tvärtom. De måste ha kvar sin egen identitet, ­säger Johanna Cargioli.

»Gör det enkelt.
– Det ska vara så enkelt som möjligt, inte för många sökvägar för att ta sig till butiken eller för att köpa. I vår lösning ligger shoppen i bloggen, så att besökaren inte behöver gå till en annan sida för att köpa produkten, säger Johanna Cargioli.

»Skapa personliga relationer.
– Ta vara på möjligheten att ha en personlig relation till kunderna. För vår del handlar det om att ha en personlig relation till bloggarna och deras vänner, som tycker om att shoppa och att få tips och idéer.