När Googles nya Europachef, Matt Brittin, besökte Sverige i veckan var det för att prata på Googles mobilkonferens, Think Mobile. Och budskapet var tydligt: vi använder mobilen allt mer, inte minst för att söka och många företag har fortfarande mycket kvar att göra för att synas på ett bra sätt i den mobila miljön.

– Ungefär 15 procent av vår söktrafik kommer från mobilen. Då är det uppenbart att företag också måste vara där, säger Matt Brittin.
Det är alltså uppenbart att användarna har sökt sig till mobilen och börjat använda den på allvar. Men för företag finns det fortfarande goda möjligheter att vara tidigt ute, menar Matt Brittin.

Även för Google är den mobila affären allt viktigare och har stor potential. Enligt Matt Brittin kommer lite drygt fem procent av sökintäkterna från mobilannonsering.
– Det är utan tvekan en möjlighet att växa även för oss framöver, säger han.

En viktig komponent för företag är att synliggöra sin fysiska adress, så att mobilens positioneringsmöjligheter kan användas bättre.
– Överraskande många missar fortfarande att tala om var de finns för att på så sätt locka besökare till sina butiker eller företag, säger Matt Brittin.

Andra möjligheter som att mobilen har är röstigenkänning och teknik som Siri, som lanserades i nya versionen av Iphone, ser han som ytterligare ett tecken på att tekniken är här för att stanna.
– Vi har sett en sexfaldig tillväxt i röstsökningar under det senaste året.

Den svenska versionen av detta kommer att lanseras under nästa år, enligt Googles pressansvarige, Andreas Svenungsson.
Att Apple nu lanserat sin taligenkänningsversion ser han inte som något hot mot Google.

– När fler och fler företag ger sig in och skapar nya tjänster på samma marknad leder till bara till bättre tjänster och att vi slutanvändare vinner. Det är fantastiskt att det finns så mycket spännande innovationer just kring det mobila, säger Matt Brittin.
Han är ny som Europachef och har bara haft den rollen i ungefär en månad. Han hoppas kunna bidra med erfarenheter från Google i Storbritannien, där han var ansvarig tidigare.

– Det är en väldigt mogen marknad och många andra länder kommer efter hand att gå samma väg som vi i England. Men jag har också en bakgrund i traditionella medier och jag hoppas kunna bidra med erfarenheter om hur det fysiska och det digitala kan mötas bättre, säger han.