Som du frågar får du svar.
Om du ställer en generell fråga får du ett ­generellt svar. Ju mer specifik du är, desto bättre svar får du.

Undvik viskningsleken.
Problemet kan uppstå i ett större projekt med många inblandade. Projektledaren tar emot en beställning från kunden och förmedlar den till utvecklaren. Utvecklaren ställer en mot­fråga, som projektledaren måste vidarebefordra till kunden och så vidare. Chansen att utvecklaren förstår vad kunden vill ha är minimal. Det är bättre att utvecklaren pratar direkt med kunden. Utvecklaren ska inte ta upp beställningar, men om kunden behöver förklara hur något ska fungera är det bra att ta det ­direkt med utvecklaren.

Var inte hemlig.
Det finns en tendens att hålla inne med information, både som kund och som projektledare. Man vill inte berätta hur stor budget man har eller hur lång tid det är kvar av projektet. Det är bättre att vara öppen från början, än att saker kommer som en överraskning. I dagliga möten är det inte bara utvecklaren som ska berätta hur det går, även projektledaren ska informera, bland annat om vad kunden tycker.

Dela upp och prioritera funktioner.
Gör så tidigt som möjligt en tydlig uppdelning mellan vilka funktioner som är nödvändiga och vilka som är ”nice to have”. Då kan utvecklaren börja med det viktigaste.

Använd verktyg och metoder.
Det finns flera väl utvecklade ramverk för system­utveckling, exempelvis Scrum eller ­andra metoder för agil (lättrörlig) utveckling. De kan ge en struktur till projektet och vara ett verktyg för att styra det i rätt riktning.

Använd konkreta exempel.
Ett bra sätt att kommunicera med utvecklare är att visa konkreta exempel på vad du vill uppnå. Du kanske har sett funktionen på ­någon annan sajt, som du kan hänvisa till? Det är viktigt att hänvisa till en specifik funktion och inte till en hel sajt generellt.