Fråga från läsare: Vilka för- och nackdelar finns med en börsintroduktion? I vilket läge kan det vara dags för ett företag att börja tänka i de banorna?

Experten svarar: Det är en väldigt stor fråga. Svaret beror dessutom mycket på var i sin utvecklingscykel bolaget befinner sig.

Det finns ett antal fördelar med en börsintroduktion, bland annat möjligheten att kunna erbjuda existerande aktieägare en delexit, att man får en ”offentlig” värdering som gör det lättare att genomföra framtida uppköp med betalning i ­aktier, att det blir lättare att rekrytera personal med mera.

Det finns också rejäla nackdelar, till exempel minskad flexibilitet i finansieringar, strängare krav på information från företaget och att själva noteringen tar mycket tid från organisationen.

Jag tycker att företaget ska vara rejält stort (helst ha en omsättning på mer än 500 miljoner kronor) och lönsamt (minst tio procents vinstmarginal) ­innan det är riktigt bra att notera det. Ett undantag är företag som behöver mycket kapital, för dem kan det vara en bra idé att notera sig tidigare.


Jörgen Bladh är en av dem som svarar i Internetworlds expertpanel.