Även om Magnus Bråth är tveksam till hur mycket socialt inflytande kan förbättra sökresultaten ser han en tydlig trend som handlar om att sökresultaten förbättras för användarna.

– Den stora grejen som händer med Google är att de blir bättre på att mäta kvalitet på innehåll. Man mäter på olika sätt vad användarna tycker och det avspeglar sig i sökresultaten, säger han.

Magnus Bråth tror att fokus för Google nu och framöver är att använda så kallad ”machine learning” för att förbättra resultaten. Han berättar att sökjätten redan har använt metoden när man låtit tusentals testpiloter surfa runt och bedöma sajter efter en särskild mall. Sedan försöker sök­motorn skapa regler utifrån bedömarnas svar som kan förutsäga vilka sajter de kommer att gilla i framtiden. På så sätt blir sökmotorn smartare.

Anledningen till att Google använder särskilda testpiloter, och inte vanliga användares data, är att det är så stor skillnad mellan olika typer av sajter och vad man som användare förväntar sig av dem. Vissa sajter vill du till exempel stanna länge på, medan det på andra är ett misslyckande om besöket drar ut på tiden.

När sökmotorn blir bättre på att bedöma innehåll påverkar det dem som jobbar med att hjälpa sajter att synas i resultaten.
– Man har tidigare kunnat jobba med dåligt innehåll i sökoptimeringen, men det kommer inte att gå längre, säger Magnus Bråth.

Det finns förstås många fler sökmotorer i världen än Google. I USA har Yahoo och Microsofts Bing faktiskt lyckas ta eller behålla marknadsandelar i konkurrensen med Google. I Kina dominerar Baidu och Ryssland har Yandex.

På den svenska marknaden är Google dock så pass dominerande att det blir näst intill meningslöst att prata om eventuella konkurrenter. I alla fall om du har ett företag som vill nå ut och hitta kunder genom sök. Och vill du se vart sökvärlden är på väg de närmaste åren är det Google du ska spana på.

Google använder uttrycket ”solomo”, som står för social, local (eller location) och mobile, för att beskriva den riktning som företaget ska ha. 15 procent av alla sökningar globalt görs i dag från mobila enheter.

– Mobilen har förlängt sökdygnet. Du söker inte mindre på datorn i dag, men du söker med mobilen också, säger Nicole Haman på Google.

Och mobilen förändrar såväl sökbeteenden som möjligheterna för Google att leverera nya funktioner och kommersiella erbjudanden.

– När vi väl började jobba med mobilen på Google insåg vi att den har fler funktioner än datorn. Innovationsmöjligheterna blev mycket större. Vi lanserar nya innovationer inom sök på mobilen först, säger Sven Törnkvist, industry head och team leader på Google Sverige och ansvarig för företagets sektorer teknik/telekom och finans.

Utvecklingen av mobilt sök går fort. Sven Törnkvist citerar den amerikanska vetenskapsmannen Roy Amaras ­talesätt: Vi tenderar att överskatta hur nya tekniker påverkar samhället på kort sikt och underskatta påverkan på lång sikt.

Men när det handlar om användandet av smarta mobiler just nu menar Sven Törnkvist att det är tvärtom. Företagen underskattar hur mycket användarnas vanor förändras av mobilen och hur snabbt det sker.

– Med mobilen är det tvärtom. Företagen ligger efter. De förstår inte hur långt vi har kommit. Till exempel har användningen av smarta telefoner i Sverige under året gått från cirka 25 procent i januari till 55 till 60 procent i oktober, säger Sven Törnkvist.

Som marknadsförare ser Sven Törnkvist att mobilen håller på att brygga gapet mellan online och offline. Med mobilen blir det tydligare för företag att konsumenterna rör sig fritt mellan online- och offline-världen. Innan man köper något i en fysisk butik gör man research på nätet, ända ner till att använda mobilen för att hitta till butiken.

Likaså föregås online-köp inte sällan av att konsumenten tittar på varan i en fysisk butik och använder mobilen med streckkodsläsare för att hitta bästa priset på nätet.
– Mobilen kan bli Rosettastenen som hjälper marknadsförare att förstå att användarna inte är online- eller offline-konsumenter, utan båda samtidigt, säger Sven Törnkvist.

Sida 2 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

16 procent har sökmarknaden i ­Nordamerika vuxit med under 2011. Källa: Econsultancy.

96 procent av sökningarna på webben i Sverige i november gjordes med Google. Källa: gs.statcounter.com.

75 procent av svenskarna, eller 5,2 miljoner personer, söker efter information om varor och tjänster på nätet.
Källa: ”IT bland individer 2011”, Statistiska Centralbyrån.

De viktigaste trenderna på sökområdet just nu kan sammanfattas med ­orden socialt, mobilt och lokalt.

Socialt. Innehållet som produceras i sociala medier och nätverk måste gå att hitta med sökmotorerna. Dessutom visar användarnas aktiviteter i sociala medier vad de tycker om produkter, företeelser, tjänster med mera och kan därför användas för att ge mer relevanta sök­resultat.

Mobilt. De mobila enheterna har både genererat fler sökningar och andra typer av sökningar. Mobilen gör det lättare för användarna att röra sig mellan online- och offlinevärlden, när de till exempel gör research på nätet inför ett köp i en fysisk butik. Det mobila (och det lokala) söket ger också nya aktörer, som exempelvis restauranger, större anledning att synas i sökresultaten.

Lokalt. Det lokala söket är nära kopplat till det mobila. Den som söker via mobilen är ofta ute efter en plats eller ett företag i närheten.