Googles position inom sökbranschen är unik. Nästan 85 procent av internetsökningarna globalt görs via Google. Föreställ dig om 85 procent av världens bilar eller mobiltelefoner tillverkades av ett och samma företag. Och även om sökmotorer som Bing, Yahoo och Baidu har lyckats kämpa sig till några ynka marknadsandelar finns egentligen inget reellt hot i dag för Google när det gäller sökanvändarna.

Google har dessutom förmågan att tjäna massor av pengar på sök. Google hade tredje kvartalet 2011 intäkter på nästan tio miljarder dollar och det mesta av pengarna kom från sök på olika sätt. Så vad kan stoppa Google från att dominera sökmarknaden och växa sig ännu mäktigare under nästa tioårsperiod?

Enligt Googles grundare Larry Page är det varken konkurrenter eller lagstiftare som är det största hotet mot Google utan Google självt. Under Googles årliga Zeitgeist-konferens i september 2011 fick Larry Page frågan om potentiella hot mot hans företag framöver. Hans svar var ett högt och tydligt ”Google”.

Googlegrundare fortsatte sedan att prata om hur han ser att framgångsrika företag som fattar bra beslut också fattar snabba beslut.

– Det finns i princip inga företag som fattar bra och långsamma beslut. Det finns bara de som fattar bra och snabba beslut. Jag tror att det är naturligt när företag växer att de tenderar att sakta ned beslutsfattandet. Och det är tragiskt.

Ungefär samma sak säger Sven Törnkvist på Google i Stockholm.
– Om vi blir för stora och för byråkratiska kommer vi inte att kunna fatta snabba och bra beslut. Vi får inte bli tjocka och lata.

På Google håller man hårt på devisen att det är användarna som bestämmer och gör företaget till vad det är. Utan användare inget Google.

– Användarnas förtroende är det viktigaste. Vi har inte råd att göra stora misstag. Konkurrensen är ett klick bort. Vi måste innovera hela tiden, för det kan gå väldigt fort, säger Andreas Svenningson, kommunikationschef för Google i Norden.

Han får medhåll av Sven Törnkvist
– En risk är att vi förlorar användarnas förtroende. Om man inte litar på att Google är en ”good guy” kan vi snabbt förlora det.
– Vi har inga avtal som låser in våra användare eller annonsörer. De kan sluta använda oss i morgon. Vi måste övertyga användarna varje dag. Vi har gjort oss helt beroende av användarnas förtroende. Det är som en försäkring mot att vi ska börja fatta dåliga beslut som gör det sämre för användarna, fortsätter Sven Törnkvist.

Även utomstående bedömare ser Google som sin egen lyckas smed.

– Fortsätter de att producera smarta grejer som fungerar för användarna kommer de att ­behålla sin position, säger Sara Andersson på Search Integration.

– Visst kan den generella utvecklingen teoretiskt springa ifrån dem. Att det kommer någon ny tjänst. Men Google har så mycket pengar att de kan köpa alla nya tjänster, fortsätter hon.
– Om Google pressar på med för mycket egna produkter i resultaten kan besökarna tröttna, funderar Magnus Bråth.

Men man ska förstås inte utesluta externa faktorer. Precis som Google var en ung uppstickare som konkurrerade ut dåvarande sökjätten Alta Vista på kort tid kan nya konkurrenter komma från oväntade håll.

– Största hotet från Google kommer från Kina och Asien, där Google inte har så stor dominans i dag. Där kan det komma nya tjänster. Nästa stora sökaktör kommer inte från Silicon Valley utan från Indien, Kina eller Japan. Det behöver inte nödvändigtvis vara avancerad teknik, utan kan vara något som bygger mer på de behov som människorna på de marknaderna har, vad som knyter dem samman, säger Sara Andersson.