Hur levererar man "good shit"? Det är inte alltid så enkelt som det kan låta, och ibland hamnar man fel trots goda intentioner. Joakim Jardenberg tog upp fallet med dramatikern och skådespelaren Mike Daisey, som nyligen avslöjades med att ha ljugit om avgörande detaljer i sin uppmärksammade föreställning "The life and agony of Steve Jobs". Föreställningen blev startskottet för den skarpa kritik som riktats mot Apple gällande hur arbetare behandlas hos deras kinesiska underleverantörer.

– Det kan finnas en konflikt mellan att vara ärlig och att göra det man anser vara bra grejer. Mike Daisey hade en viktig historia att berätta, men för att få fram den skarvade han med sanningen. Det visar på komplexiteten i att försöka göra "good shit", säger Joakim Jardenberg.

Det har alltid varit viktigt att göra "bra saker" för att passa in i den sociala kontexten. Förr blev man utstött ut gemenskapen om man inte gjorde det. Detsamma gäller än i dag, där de sociala medierna obönhörligt kommer att straffa dig om du gör "dåliga grejer".

– Man måste ha en bra botten i sitt arbete, annars får man pisk i de sociala medierna, säger Joakim Jardenberg.

Han punktade under föredraget upp ett "Good shit manifesto". Några av punkterna var:

"Have faith i att good shit works". Det finns ingen motsättning mellan att göra bra saker och att tjäna pengar. Man måste ha förtroende för att good shit fungerar.

"Tänk på morgonsoffan". Du sitter där, och så ska du förklara vad du gjorde. Man ska kunna sitta rak i ryggen och förklara sig.

"Tänk på de som kommer efter dig". Good shit lämnar spår, och det gör bad shit också.

"Tänk NU, inte sedan!" Lex Bill Gates. Han har snart utrotat malaria, men vi ser fortfarande honom som en nörd som tvingat oss att köra Windows i alla år. Gör bra grejer redan i nuet.

I förväg kan det ibland vara svårt att veta vad som är "good shit". Joakim Jardenberg tar upp exemplet med Bradley Manning, som har suttit inlåst sedan maj 2010 för att ha läckt uppgifter om USA:s krig till Wikileaks. "Good shit" eller "bad shit"?

Beroende på vem man frågar lär svaret bli olika. Men trots detta borde det enligt Joakim Jardenberg ändå inte vara så svårt att i slutändan hamna rätt.

– Vi kanske inte alltid vet vad som är "good shit" i förväg, men det är ändå enkelt: Gör inte "bad shit", för det vet vi vad det är.