Får jag blogga om produkterna?
Får jag som bloggare ta emot produkter från olika företag och skriva om dem på min blogg? Får jag då behålla produkterna? Vilka regler gäller?

Svar: Ett positivt uttalande av en bloggare kan ses som reklam för en produkt eller tjänst och ska då stämma överens med marknadsföringslagens regler.

Marknadsföringslagen innehåller bland annat regler om att reklam ska utformas så att ­läsaren tydligt kan identifiera att det är fråga om just ­reklam och kan skilja den från annan redaktionell information. Detta kallas reklamidentifiering. Det ska även framgå vem som svarar för marknadsföringen.

Om en bloggare tar emot produkter från ett ­företag och skriver om produkterna på sin blogg får man därför göra en bedömning från fall till fall om det rör sig om marknadsföring.

För att det ska vara fråga om marknadsföring förutsätts bland annat att bloggaren har ett kommersiellt syfte med att skriva om produkterna. Ett exempel på detta, och då det kan bli fråga om marknadsföring, är om bloggaren får betalt för att skriva om företagets produkter. I sådana fall måste alltså bloggaren och annonsören följa marknadsföringslagens regler.

Om ett företag däremot skickar ut varuprover till en bloggare med förhoppning om att bloggaren ska skriva något positivt om företaget eller produkten, utan att det finns någon överenskommelse mellan bloggaren och företaget, är det svårt att se att bloggaren har ett kommer­siellt syfte. Då blir inte heller marknadsförings­lagen tillämplig.

Ett gränsfall är däremot om bloggaren i utbyte mot att skriva om en produkt får behålla produkten. Då kan det eventuellt, beroende på omständigheterna, röra sig om marknadsföring.

Fakta

Eva Fredrikson
Advokat, Vinge

Vill du fråga Internetworlds expert något om juridik kring e-handel, sociala ­medier eller digitala affärer? Skicka din fråga direkt till expertpanelen@idg.se.

Svaren på frågorna utgör inte rådgivning i ett enskilt ärende.