”En perfekt mix av konst och teknik”. Så beskriver ­Mariadele Arcuri sitt Machine says hello. Efter många år som inter­aktiv konstnär började hon utveckla en motor för artificiell intelligens som läser och reagerar på, men också visar, känslor. Till skillnad från mycket annan artificiell intelligens är Machine says hello-tekniken utvecklad för att ha egna syften och mål, i stället för att bara reagera på användaren.

– Du måste hela tiden kompromissa med maskinen, säger Mariadele Arcuri.

Hittills har Machine says hello bland annat använt tekniken för att skapa interaktiva skärmar som läser av sinnesstämningar och föreslår aktiviteter utifrån det samt för interaktiva utställningar med sagofiguren Alfons och fantasidjur.

Läs om hur vi bedömer och se resten av listan här:
Sveriges hetaste entreprenörer 2012

Fakta

Vad: Artificiell intelligens som läser av och reagerar på känslor.
Startades: april 2011.
Ort: Norrköping.
Anställda: 1.
Ägare: Mariadele Arcuri, Almi samt ”en person till”.