Resetjänsten Everplaces är Tine Thygesen fjärde företag och har nu tio anställda och användare i 90 länder. Och när det handlar om att bygga bra startup-team så har hon fyra regler.

Regel ett: människor måsta vara glada
Forskningen visar att folk blir glada på jobbet av främst två saker: när de gilla sina kollegor och de gör synliga framsteg, menar Tine Thygesen.

På Everplaces sparkar man snabbt folk som inte passar in i gruppen eller på verkar andra negativt, även om de är duktiga på jobbet.

- Vi anställer också folk med bra inställning först och tränar upp deras kunskap sedan. För de presterar bättre än de som kanske har kunskapen men inte passionen.

- När jag startade Everplaces så visste jag att det skulle bli tråkigt att bara vara en eller två personer i företaget. Fredagsöl med en eller två personer funkar inte så bra. Så jag startade Founders House i Köpenhamn som är en lokal där entreprenörer kan sitta tillsammans. Och eftersom jag skapade den så kan jag bestämma själv vilka som ska sitta där.

Regel 2: Ge människor delägarskap, medbestämmande och en chans att glänsa.
- Om folk får bestämma hur de gör saker så blir de gladare. Människor gillar att vara bra på något. Folk växer när de känner att de är bra på något.

- Jag tittar inte på om någon har en utbildning eller inte för det betyder inget. Jag tittar bara på vad folk har gjort utanför jobb och skolor, vad de gjort utan att de måste det. Det är de människorna som har passion.

Regel 3: Be on a mission
- Ingen vill arbeta bara för att företaget ska växa med 5 procent nästa år. Det är inte motiverande alls! Man måste ha en mission, ett korståg som inspirerar människor.

Regel 4: Det handlar om resan
- Misstag bör uppmuntras, försök att göra så många misstag du kan så snabbt som möjligt.

- På Everplaces testar vi allt. Vi bygger ibland knappar på vår tjänst för funktioner som inte existerar och när någon klickar på den så får de ett meddelande som säger "tack för att du berättar för oss att du vill använda den här funktionen, vi var nyfikna på det"