Världarna smälter samman. Länge var den digitala och ­den fysiska miljön separerade. Nu integreras ett digitalt lager ovanpå vår upplevelse av verkligheten och kopplingarna mellan datorerna och de fysiska objekten blir fler, smartare och billigare. Det ger konsekvenser för vårt samhälle, våra arbetsplatser och våra hem, men även för våra relationer.

Samhället
Digitala världen är räddningen
 

Människan blev datoriserad redan innan det fanns datorer. Under industrialismen blev människans uppgift i samhället att fungera som komponenter i en dator, placerad i bilköer, i fabriker och på arbetsplatser som bitar av information.

Vi lärde oss att betrakta i stället för att delta, vi blev ensamma och isolerade och vi saknade ett större ”community” när vi lämnade våra hem och gav oss ut i samhället, rädda för att inte passa in eller ha ”fel” kläder. Men den moderna människan håller på att ta tillbaka sin identitet efter åratal i rollen som pusselbit i ett maskineri.

Det hävdar den ”digitala filosofen”, Ted-talaren och cyborg-antropologen Amber Case, som forskar kring människans interaktion med teknik och som har grundat platstjänsten Geoloqi.

Förändringens tid är här. Den digitala världen kan vara räddningen för den fysiska och sociala miljön, menar Amber Case.

– När datorerna kom tog de oss bort från verkligheten. Vi tog information från den fysiska världen och stoppade in den i en maskin för att skapa en digital motsvarighet. Nu blir maskinerna lättare och lättare och är med oss hela tiden och vi håller på att skapa ett datalager ovanpå verkligheten.

Från början var datorer bundna till en geografisk plats, men internet och den mobila utvecklingen låter oss bygga relationer och mötesplatser över gränser och avstånd på ett sätt vi aldrig har gjort ­tidigare, enligt Amber Case.

– Med datorer i fickan kan vi bli de vi verkligen är. Vi kan dela intima ögonblick och hitta andra människor som har samma unika specialintresse. Vi utplånar rymd och plats och i den fysiska världen behöver vi inte veta speciellt mycket. Varje restaurang har recensioner och det finns information om varje byggnad, säger hon.

Men hur påverkas utformningen av infrastruktur, byggnader och fysiska föremål av vår uppkopplade tillvaro? Amber Case pekar på hur fysiska mötesplatser blir lika viktiga som digitala. Den traditionella uppdelningen mellan kontor, arbetsplatser, bostäder och andra slutna rum avskaffas till förmån för platser och rum där människor både jobbar och ”leker”, framför allt i storstäder.

– När telefonen kom var folk oroliga för att de skulle sluta träffas. Men vi använder tekniken för att ta reda på var folk är så att vi kan ses. Internet används för att filtrera människor samtidigt som vi går online och möter andra över hela världen. Att bo nära de platser där du arbetar och ”leker” blir mer och mer viktigt, säger Amber Case.


”Nu blir maskinerna lättare och är med oss hela tiden. Vi håller på att skapa ett datalager ovanpå verklig­heten", säger Amber Case.