Nyligen lanserade Spotify sin tjänst i webbläsaren. En nyhet som kan hjälpa den svenska musikjätten att växa ännu mer och snabbare.

Det gör det än mer viktigt att i inte låta tillväxten förstöra de tillgångar som gjort bolaget framgångsrikt i första hand. Spotify ser detta som en viktig utmaning och har skapat en organisationsmodell som ska bevara startup-känslan i bolagets olika delar.

Ett internt dokument som nu finns på webben avslöjar hur Spotify tänker kring sin organisation.

Den minsta enheten inom företaget kallas en “squad” och ska fungera som ett snabbrörligt startup-bolag. Varje squad jobbar med en specifik del av tjänsten, till exempel radiofunktionen eller mobilklienten, och har sina egna arbetslokaler och en platt struktur med en produktägare som ser över verksamheten och hanterar kontakten med andra “squads”. Denna enhet ska iterera snabbt och släppa funktioner snabbt och ofta.

Idealt ska en squad vara helt självstyrande och inte vara beroende av andra avdelningar, skriver Spotify i det interna dokumentet. Men man lägger till att det är svårt, med 30 olika squads är det en utmaning, och att man inte är riktigt där ännu.

Eftersom det är oundvikligt att de olika startup-teamen behöver ha kontakt med varandra grupperas de i sin tur i “tribes”, där squads som arbetar på närliggande funktioner delas in i samma tribe.

Därefter finns större strukturer som kallas “chapters” och “guilds”.

Omorganiseringen enligt den här modellen började för ett år sedan. Och enligt Spotify håller de anställda fortfarande på att vänja sig. Men enligt interna undersökningar trivs de anställda bättre och bättre på företaget.

Läs mer och kolla in Spotify-dokumentet här.