Likt många länder i Afrika saknar Kenya ett väl utbyggt banksystem. De flesta i landet har aldrig haft ett bankkonto och det är glest mellan bankkontoren ­utanför storstäderna.

Kanske inte så konstigt då att M-pesa slagit igenom. Tjänsten är ett system för mobilbetalningar (M står för mobil, pesa betyder pengar på swahili) som lanserades av operatören Safaricom 2007 och därefter har vuxit explosionsartat. I dag finns ungefär 17 miljoner M-pesa-konton i Kenya, ett land med drygt 43 miljoner invånare. För de flesta av dem är M-Pesa det enda bankkonto de någonsin haft, och förmodligen det enda de någonsin kommer att ha.

Tjänstens genombrott tillskrivs både mobilnätens snabba utveckling i landet och avsaknaden av ett traditionellt banksystem. Få i utvecklingsländer har tillgång till kredit- eller kontokort. Men via M-Pesa kan man snabbt och enkelt betala för sig i butik eller föra över pengar till vänner och bekanta på digital väg. För många kenyaner har det aldrig tidigare varit praktiskt möjligt.

Det är svårt att tänka sig att en liknande tjänst skulle få ett lika snabbt genombrott i västvärlden. Här finns redan ett väl etablerat banksystem och en sedan länge upparbetad vana att betala med kreditkort. Just av den anledningen pekar många på M-Pesa som ett tydligt exempel på vilka affärsmöjligheter den nya tekniken för med sig i södra Afrika.

Fakta

1. Avsändaren fyller på sitt M-Pesakonto med pengar. Det går att göra i någon av de M-Pesabutiker som finns överallt i landet.

2. I sin telefon anger avsändaren mottagarens telefonnummer och beloppet som ska överföras.

3. Pengarna flyttas till mottagarens M-Pesakonto. Kvitton skickas via sms.

4. Genom kringtjänster som Pesapal går det att betala med M-Pesa även på nätet.